PORADNA

anno-jmk anno-zk

logo_web-ANNO-2016Ve spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje jsme otevřeli bezplatné poradenství právní, daňové, grantové a účetní

  • Od března 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.cz

( právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je Asociace NNO Jihomoravského kraje za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, partneři projektu – Asociace NNO Jihočeského kraje a Asociace NNO Zlínského kraje.

Více informací http://www.annojmk.cz/poradenstvi
  1. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
  2. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
  3. GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
  4. ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

—————————————————————————————————————-

ANNO_logo1Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro NNO, část bezplatná internetová poradna.  Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může detailněji věnovat.

  1. Právní poradna (právo a zákony)
  2. Daňová poradna (finance a účetnictví)
  3. Účetní poradna
  4. Grantová poradna /granty
  5. Užitečné odkazy