Seminář: Neziskovka a podnikání?

BRNO – Naše spřátelená ASOCIACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE pořádá seminář Neziskovka a podnikání ?!? a NNO a živnostenský list ?!?

Ano i to je možné, a pokud se o tom chcete dozvědět něco víc, přijďte na seminář Vedlejší činnost NNO, který se bude konat dne 21.11.2017 od 14 hodin v Brně, Masarykova univerzita, Komenského nám 2, místnost 300. Dozvíte se, které neziskovky mohou podnikat, co je k tomu třeba zajistit, ekonomické aspekty podnikání v rámci vedlejší činnosti NNO a další užitečné informace. Seminář je díky podpoře JMK bezplatný, počet míst je omezen, takže prosíme o přihlášky na info@annojmk.cz, kopii na annojck@seznam.cz (abychom věděli, kdo z našich má zájem)

Členská schůze je za námi

Vážení přátelé, osobně mě mrzí, že na poslední chvíli mnozí ze členů se omluvili, a tak účast na členské schůzi – valné hromadě byla žalostná. To mě osobně mrzí, protože toho bylo hodně na projednání. Dokumenty budou postupně vyvěšené na webových stránkách.

Výroční zpráva je už od června, kdy byla korespondenčně schválená a další materiály se postupně objeví. Jinak členové vše dostanou poštou.

Děkujeme BC Šikulka z Českých Budějovic, že jsme se sešli v jejich příjemných prostorech.

Členskou schůzi jsme nedělali v Táboře, ale v Českých Budějovicích, aby místní dorazili a ostatní zástupci to neměli tak daleko…. zbytečně!

už za týden: ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA

ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, ZAPSANÝ SPOLEK 
se  koná v úterý dne 7. listopadu 2017 od 15 hodin v Baby centrum Šikulka České Budějovice, Rudolfovská 634.
 • Účast všech členů nutná
 • Podrobnosti byly všem členům rozeslány 9. října
 • Program členské schůze:
 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení jednacího řádu členské schůze
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Projednání a schválení programu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně hospodářského výsledku
 6. Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřená mezi Jihočeským krajem a Asociací NNO Jihočeského kraje z.s.
 7. Volby orgánů spolku
 8. Nominace zástupců Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. do pracovních skupin
 9. Plán činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. v roce 2017
 10. Rozpočet Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. na rok 2017
 11. Diskuze – různé
 12. Projednání a schválení usnesení členské schůze
 13. Závěr a ukončení členské schůze

 

Seminář: Právní poradna

Zveme Vás na seminář a právní poradnu na téma spolků, nadací a nadačních fondů.

Akce se uskuteční 15. listopadu 2017 v pražském sídle ANNO ČR.

Cílem akce bude objasnit otázky spolků, nadací a nadačních fondů z hlediska jejich právních povinností. V případě zájmu je možno obsah přizpůsobit na míru jednotlivým organizacím. Pozvánku naleznete na odkazu http://bit.ly/2z780sY.

Přihlásit se na akci je možné přes odkaz https://goo.gl/forms/fkAEy7LfpZJjg5Cn2, nebo e-mail info@anno-cr.cz.
#PrávníPoradna

Pozor, za pár dní, nezaváhejte…

Zveme Vás na regionální seminář na téma sociálních inovací a jejich potenciálu. Akce proběhne 30. října v Českých Budějovicích a je určena primárně pro pracovníky nevládních organizací.

Účast je zdarma.

Registrace na akci je možná přes e-mail info@anno-cr.cz nebo registrační formulář na https://goo.gl/forms/BpdLpz3JLxesQW4i1. Pozvánku s programem najdete na odkazu http://bit.ly/2xNep7x.

Pokračování textu Pozor, za pár dní, nezaváhejte…