Občasník září 2017

Vážené přátelé, kolegyně a kolegové, příznivci „neziskovek“, dovolujeme si zaslat Vám v příloze další číslo Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s..
V obsahu mimo jiné  – Prázdniny skončily, pokračujeme, Odborná konference Sociální práce teď a tady II, Workshop pro seniory, Návštěva v Mesadě Jindřichův Hradec, Kam se obrátit o nejen radu, ale i pomoc, Polemika  – Jedna neziskovka v ČR je na 82 lidí, Tábor na chatě pod Kletí, Pomáháme Ukrajině, Otázky a odpovědi, Březové lístky, K zamyšlení, Jen několik zastavení s BC Šikulka České Budějovice, Síť pro rodinu, Čas už nazrál…, Zábavný týden s angličtinou, Mateřské centrum Míša Český Krumlov, Aktuálně – Osobnost neziskového sektoru 2017, Pozvánka na konferenci – Opravdu přežijí neziskovky rok 2020?…   

Prázdniny v pohybu

ČESKÝ KRUMLOV – v neděli 6. srpna 2017 byla zahájena další z prázdninových pobytových akcí Centra pro pomoc dětem a mládež, o.p.s. Český Krumlov,
kterou je letní dětský tábor „Prázdniny v pohybu – Čeřín 2017“. Tábora se účastní 38 dětí ve věku od osmi do patnácti let. Letní tábor končí v sobotu 19. srpna 2017.
Tábor „Prázdniny v pohybu“ je podpořen finančními prostředky města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ĆR.
Dovolujeme si Vás upozornit, že krátké informace z táborového programu a fotografie postupně zveřejňujeme na našem webu (www.cpdm.cz), konkrétně na této adrese: http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=325
Vlastimil Kopeček
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací České republiky a Jihočeského kraje Vás zve na seminář


Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery
čtvrtek 7. 9. 2017 od 10 do 13 hodin Krajský úřad Jihočeského kraje, 
U Zimního stadionu 1952/2
Obsahem setkání bude představení činnosti Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a diskuze o aktuálních tématech, která se týkají neziskových organizací.
Pro registraci prosím vyplňte formulář ZDE
Setkání je určeno pro zástupce neziskových organizací. Vstup volný.
 Pokračování textu seminář: Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery 

pozvánka: PODZIMNÍ ŠKOLU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na pětidenní konferenci s názvem Podzimní škola sociální práce, která bude realizována v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, a to v termínu 11. – 15. 9. 2017 od 8:30 v Hotelu Skalský dvůr na adrese: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Pokračování textu pozvánka: PODZIMNÍ ŠKOLU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Nový Občasník je na světě 7/2017

Vážené přátelé, právě vyšlo další číslo Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s..

V obsahu mimo jiné  –  Pohádkové sportování, Sloužíme, Poděkujte svým vedoucím, 15 let v Mesadě, Kam se obrátit pro radu nebo pomoc, XXVI. Ročník Slavností  Zlaté stezky, Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol II, Z Komise pro inovace Jihočeského kraje, Na co nezapomenout před letními prázdninami, Je už dán milion pro neziskovku, jsou stále mezi dětmi, Prázdniny čekají, Budoucnost cadaverů…

POZOR ZMĚNA!!!!! 

Členská schůze – valná hromada Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. se 26. 5. 2017 nekoná

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás tímto informovat, že jsem nucen zrušit konání členské schůze  Asociace NNO JČK z.s. dne 26.června 2017 z důvodu omluvené neúčasti většiny členů. Ve většině členských organizací v současném období probíhají audity a kontroly, což vyžaduje účast statutárních zástupců a odpovědných funkcionářů organizací jak v jejich přípravě, tak i realizaci a  hodnocení. Členská schůze by tak podle  Stanov nebyla usnášeníschopná, respektive v případě aplikace ustanovení Jednacího řádu nefunkční a neefektivní.

Pokračování textu ZMĚNA: Výroční schůze – valná hromada