Hana Vlasáková – JCPZP

Nejvíce nám chybí schodolezy…

JIHOČESHana Vlasakova-02KÝ KRAJ / PRACHATICE – Mgr. Hanka Vlasáková, DiS. je ředitelkou Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a vedoucí pracoviště Prachatice už od doby jeho vzniku v roce 2003. O deset let později se stala jeho ředitelkou. Řídí sedm poboček v každém bývalém okresním městě kraje, snaží se shánět finance a zkoušet nové projekty. „Od roku 2013, kdy jsem se stala ředitelkou, je naším mottem: Jsme tu více jak deset let – deset let tradice a zkušeností,“ říká.

Liší se centra v jednotlivých městech a specializují se jinak?
Všechna naše pracoviště provozují poradny pro zdravotně postižené a seniory a půjčovny kompenzačních pomůcek. České Budějovice a Strakonice ještě poskytují osobní asistenci a českobudějovické pracoviště se navíc zabývá sociálně aktivizačními službami, takže pořádá vzdělávací a volnočasové aktivity. Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Písek se hodně věnují terénnímu poradenství v domácnostech uživatelů. Prachatické pracoviště zase propagaci sociálních služeb i neziskových organizací a besed pro žáky, studenty a veřejnost. Ve Strakonicích se věnují vzdělávání seniorů, pořádají počítačové kurzy nebo trénování paměti. Výstavy kompenzačních pomůcek jsou potom specifikem táborského pracoviště.

Ve všech městech funguje možnost výpůjčky kompenzačních pomůcek. Jaké si lidé nejčastěji půjčují?
Nejvíce si půjčují mechanické vozíky, chodítka a polohovací postele.  Pořád je nedostatek elektricky polohovacích lůžek a schodolezů, které máme na celý kraj jen dva.

V Prachaticích už rok funguje také Dobročinný obchůdek. Pochvalují si ho lidé?
Máme na něj velmi pozitivní reference. Našly v něm pracovní uplatnění i náplň života osoby se zdravotním postižením, senioři i maminky s malými dětmi, buď jako pracovníci, či dobrovolníci. Kromě lidí u nás nacházejí uplatnění také věci, které již jinde překážejí, neslouží nebo jsou nepotřebné. Máme přes 650 dárců, kteří nám přinesli to, co už nepotřebují, třeba oblečení, knihy a hračky. Máme stálé zákazníky ze všech věkových kategorií. V září jsme šli s obchůdkem i do terénu. Zúčastnili jsme se prachatických podzimních slavností a v Třeboni Slavností zdraví. Obchůdek je i sociálním podnikem, takže se držíme principů sociálního podnikání a zisk jde zpět do obchůdku, na nákup pomůcek nebo na poradnu.

Pro mnohé seniory či postižené je výraznou pomocí i osobní asistence. V čem spočívá?
Osobní asistence je terénní služba, při které naše asistentky docházejí do domácností klientů a pomáhají či asistují při přípravě jídla, úklidu, při osobní hygieně nebo jako doprovod k lékaři, na úřady, poštu nebo nákup.

Je těžké shánět na podobné aktivity finance?
Ano. Jako většina neziskových organizací se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků. Poradenské služby jsou ze zákona o sociálních službách bezplatné, proto kromě psaní žádostí o dotace, granty či příspěvky se snažíme získávat finanční prostředky vlastní činností. Třeba prodejem baterií a dalších komponentů do naslouchadel, výrobků našich klientů, půjčováním pomůcek nebo právě provozem Dobročinného obchůdku v Prachaticích.

Zdroj Radek Štěpánek, redaktor MF DNES, (kráceno)