2018 Setkání Jihočeských neziskovek

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pátek 23. března 2018 se v sále Zastupitelstva kraje sešli zástupci jihočeských neziskovek, aby na setkání probrali důležité otázky, které většinu nestátních neziskových organizací v současné době nejvíce trápí. Výbor se snažil získat ty nejlepší lektory. Je pravda, že ti počáteční buď onemocněli nebo právě v den konání setkání museli být fyzicky u soudů apod., ale nakonec se nám podařilo získat jedny z nejlepších z celé České republiky.

Letošní setkání zahájila Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje s Jiřím R. Řeháčkem, Dr.h.c., předsedou Asociace nestátních neziskových organizací Jihgočeského kraje. Setkání se účastnilo bezmála šedesát zástupců jihočeských neziskovek. Pak následoval program, který byl doslova nabytý a byli k letorování získáni ti nejfundovanější, nejlepší nejen z kraje, ale celé České republiky.... 
více (pozvánání na http://www.annojck.cz/archiv/3771)

MATERIÁLY: 
a) GDPR - Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679
b) ÚČETNICTVÍ - Daně a účetnictví nestátní neziskové organizace + novinky 2018 Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO)...
c) MAS JIHOČESKÉHO KRAJE - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY A NESTÁTNÍ NEZISKOVÝ SEKTOR JIHOČESKÉHO KRAJE
d) EUROCENTRUM - Evropské dotační možnosti pro nestátní neziskový sektor
e) CESTA PRO MLADÉ - OPerační program ZaměstnanosT - Projekt CESTA PRO MLADÉ - Cesta k uplatnění na trhu práce