2014: Valná hromada ANNO JČK z 27. 11. 2014

27112014-02Kdy:                         27. listopadu 2014

Kde:                         zasedací místnost Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Přítomni:                  viz prezenční listina

Hosté:  Dr. Stanislav Konečný, ředitel kanceláře Asociace NNO v ČR; Jaromír Hron, místopředseda Asociace NNO v ČR; Dušan Brodský, RADAMBUK o.s. České Budějovice;     Jana Kolimanová, RC Radost Tábor; Marta Sovová, OS ČCK České Budějovice a Jindřiška Vladyková, JK Vladykův Dvůr

 Program:

1) Zahájení valné hromady volba mandátové komise, volba návrhové komise, schválení programu VH, schválení jednacího řádu VH

2) Zpráva o činnosti výkonného výboru Asociace NNO  za období leden – říjen 2014.

3) Diskuze

4) Volba nového výkonného výboru, revizora, předsedy, zastoupení v poradních orgánech

5) Rámcový harmonogram aktivit Asociace NNO Jihočeského kraje na rok 2015

6) Schválení usnesení

Volba nového výboru: Vlastimil Kopeček, Zdeněk Krejsa a Jiří Řeháček, kandidovat odmítli: Václav Pavlík, Tomáš Zunt

Volba revizora: Hana Vlasáková, kandidaturu odmítli: Václav Pavlík, Tomáš Zunt

Volba předsedy Asociace NNO Jihočeského kraje: Jiří Řeháček.

Zastoupení Asociace NNO Jihočeského kraje v poradních orgánech

  • Partnerská skupina Rady vlády pro NNO – Václav Pavlík, náhradník Jiří Řeháček
  • Regionální stálá konference pro území Jihočeského krajeVáclav Pavlík, náhradník Jiří Řeháček
Tato valná hromada byla otevřená všem přítomným, kteří se účastnili semináře před valnou hromadou, s nabídkou členství v ANNO JČK - restart asociace. Všechny dokumenty byly schválené všemi dosavadními přítomnými členy asociace - je platná podle Stanov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *