2015 – 2017: Mezigenerační učení a CVVZ 2015

DSCN0713ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Na území bývalého Československa existuje živé neformální hnutí Přátelství rozrůzněných, které vznikalo od roku 1965, v rámci něhož se pravidelně setkávají nositelé Březových lístků.

V poslední době jsme při těchto setkáních rozpoznali problém, který se opakuje v mnoha organizacích a který destabilizuje jejich činnost – je jím nepřipravenost pro generační výměnu ve vedení organizací, spolků i neformálních seskupení. Dalším problémem, k jehož řešení by mezigenerační učení mělo přispět, je stále se zmenšující zájem mladých lídrů NNO podílet se na vzniku dlouhodobých koncepcí. To mnohdy vede buď k práci spolků zcela bez koncepce, nebo ke vzniku těchto koncepcí tzv. „od stolu“, bez podílu cílové skupiny. Považujeme za důležité, aby starší generace měla možnost předat své zkušenosti s vytvářením těchto koncepcí generaci mladší.

FOTOGRAFIE

Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro uspořádání série přeshraničního československého vzdělávání vůdců. Tento záměr byl finančně podpořen grantem z programu Erasmus+. Díky tomu můžeme pozvat velmi zkušené lídry starší generace – nositele vysokých stupňů Březových lístků – a současně zástupce nastupující mladé generace z obou států. Pod vedením zkušených lektorů budeme společně hledat model fungování mládežnické organizace, který umožní přiměřený podíl na vedení všem generacím vůdců.

V rámci projektu plánujeme během dvou let uspořádat 4 víkendová setkání, která budou probíhat paralelně s tradičními akcemi:

http://www.brezovylistek.cz/1-mezigeneracni-vymena-aktuality.html

  • CVVZ v Chrudimi (13. – 15. listopadu 2015)
  • QuoVadis v Jihlavě – Rytířsko (22. – 24. ledna 2016)
  • CVVZ v Jihlavě (18. – 20. listopadu 2016)
  • QuoVadis v Šumperku (20. – 22. ledna 2017)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *