2015: Stanovy ANNO ČR

Bedrychova-02Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen „ANNO ČR“ nebo „Asociace“) je spolkem ve smyslu §214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 58700, IČO 712 84 109.

Asociace byla založena v roce 2003, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé nestátní neziskové právnické osoby, mezi jejichž hlavní činnost patří provozování a organizování veřejně prospěšné činnosti a další aktivity jak pro vlastní členy, tak i pro veřejnost. Cílem Asociace je tak napomáhat k rozvoji občanské společnosti jako respektovaný partner veřejné správy i podnikatelského sektoru.

STANOVY SI LZE STÁHNOUT ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *