2008: ANNO ČR jednala s hejtmany krajů

1-logo_ANNO CR

LUHAČOVICE – Zástupci Asociace nestátních neziskových organizací v České republice se v pátek 23. května 2008 zúčastnili 25. zasedání Rady Asociace krajů ČR, jejímiž členy jsou všichni hejtmani krajů České republiky a primátor hlavního města Prahy.

Předseda ANNO ČR PhDr. Karel Schwarz seznámil Radu s postavením nestátních neziskových organizací (NNO) v ČR a s posláním a strukturou jejich celostátní asociace, která se opírá především o sdružení NNO v příslušných oborech a o krajská sdružení NNO. „Rozvoj regionů je společným zájmem krajů i NNO“, zdůraznil ve svém vystoupení K. Schwarz.

O nejvýznamnějších projektech, aktivitách a akcích ANNO informoval hejtmany Bc. Ladislav Krajdl, 1. místopředseda ANNO ČR, který navrhl společný postup obou asociací při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj o využívání fondů Evropské unie. „Velmi důležitou roli ve veřejném životě sehrává partnerství NNO a veřejné správy“, řekl na zasedání Rady místopředseda ANNO ČR Jaromír Hron, který hejtmanům představil programový dokument ANNO „Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy“ a seznámil je s požadavky ANNO ČR vůči státu. „Nezbytná je spoluúčast NNO na přípravě rozhodnutí veřejné správy“, uvedl J. Hron, a zdůraznil konkrétně plnoprávné členství zástupců NNO v řídících a monitorovacích orgánech regionálních operačních programů a jejich účast v příslušných orgánech krajů. Předseda ANNO ČR to doložil na příkladu spolupráce na národní úrovni, kde se ANNO ČR podílí v rámci Rady vlády pro NNO na přípravě Koncepce neziskového sektoru a vládního návrhu Zákona o neziskových organizacích, a požádal kraje o podporu při vytváření právního a ekonomického rámce činnosti NNO.

Místopředseda Asociace krajů ČR hejtman JUDr. Josef Pavel tlumočil zástupcům ANNO ČR zájem hejtmanů o aktivity NNO, vyzdvihl prospěšnost vzájemné spolupráce obou asociací, vyjádřil přesvědčení, že spolupráce krajů a NNO přispěje k rozvoji krajů, a ujistil, že Asociace krajů vyšle svého zástupce na valnou hromadu Asociace NNO.

Spolupráce mezi Asociací krajů ČR a ANNO ČR bude dále pokračovat, mimo jiné kontakty na úrovni krajů a vzájemnou spoluprací odborných útvarů a kanceláří obou asociací.

Krejsa-01ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na základě výzvy ANNO ČR se na začátku roku 2010 sešel přípravný výbor ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE (ANNO JČK). 

Domluvil se, že přijímá nabízenou šanci a okamžitě se domluvili na pravidlech, stanovách a dalších dokumentech, schválili si představenstvo, sídlo, pravomoce, postupy své činnosti, aby se dobrá myšlenka mohla realizovat.

Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se předseda ANNO Jihočeského kraje Zdeněk Krejsa s místopředsedou Jiřím Rikim Řeháčkem sešli s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, aby se domluvili na postupu a spolupráci mezi asociací a krajem. Jihočeský hetman byl nabídce velice vstřícný a přislíbil podporu asociaci. Pracovníkům kraje vytýčil konkrétní instrukce k podpoře ANNO JČK.

Od dubna 2010 začínají fungovat i webové stránky a ANNO JČK je již aktivní v několika projektech, například na Bambi 2010 v regionu Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.

Jiří Riki Řeháček, předseda hodnotící komise a předseda Asociace NNO JČK
 

Jiří Riki Řeháček, předseda hodnotící komise a předseda Asociace NNO JČK při vyhodnocení soutěže školních časopisů a novin...

 

Po Valné hromadě v listopadu 2014 došlo ke změně.

  • Předsedou se stal Jiří Riki Řeháček, tajemníkem Václav Pavlík, místopředsedou Zdeněk Krejsa a členem výboru Vlastimil Kopeček.
  • Sídlo, kancelář, Asociace NNO Jihočeského kraje se stěhuje do Tábora.
  • Začíná snaha o restart Asociace a shánění nějakých finančních prostředků na provozní náklady…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *