2017: Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje

logo_JCKDokumenty zveřejňované na stránkách kraje jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler. Tabulka obsahuje přehled dotačních programů Jihočeského kraje, které jsou aktuální pro podávání žádostí, včetně přiložených materiálů pro zpracování žádostí.

Odkaz na stažení programu Filler (je nutné mít aktuální verzi):  PROGRAM Filler (.exe) musí se stáhnout tento, protože je aktualizovaný pro rok 2017