DOKUMENTY

Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno na začátku roku 2010 jako výsledek dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let.

CHCEME:
a) napomáhat rozvoji občanské společnosti 
b) společný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran 
c) koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní a informační 
d) prohlubovat vzájemnou informovanost e) vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji 
f) společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru 
g) motivovat členy ANNO JČK ke vzdělání v oblasti zajištění nestátních neziskových organizací