2015 – 2016: Jihočeský adresář NNO

Pavlik-002Tento mezioborový adresář ve svém obsahu odpovídá metodikám Českého statistického úřadu.

V první části – Jihočeský kraj – jsou prezentovány NNO, jejich činnosti a aktivity překračují místní působnost či jejich organizační složky, pobočné spolky či pracoviště jsou dislokovány nejen v místě sídel NNO. V dalších částech odpovídá členění obsahu adresáře podle místní působnosti v rámci územních jednotek – okresů. Jsou zde prezentovány NNO s místní působností v příslušných územních celcích včetně příslušných organizačních složek, pobočných spolků či pracovišť s regionální působností.
Adresář prezentuje vybrané NNO, tzn. především takové, jejichž aktivity a činnosti jsou ověřené z vícerorůzných zdrojů.anno jck adresar 2015 jihocesky kraj [1547266]_Stránka_001