2016 – 2017: Adresář nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Snažili jsme se vše zjednodušit a zpřehlednit, a tak rozhodnutí ve výboru asociace padlo rozhodnutí, že budeme nejen pokračovat v aktualizacích, ale vytvoříme raději sedm adresářů s jednou zájmovou oblastí, které postupně budeme aktualizovat a doplňovat.

ADRESÁŘ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 

Obálka souhrnného adresáře
A) Vzdělávání a poradenství 
B) Regionální rozvoj a cestovní ruch 
C) Děti a mládež 
D) Tělovýchova a sport 
E) Kultura, umění a památky 
F) Sociální věci a zdravotnictví 
G) Ekologie a životní prostředí