ADRESÁŘ

Práce nelehká, ale stále potřebná.
Máme tu adresář, který se vytvářel v roce 2015 a Asociace nestátních neziskových Jihočeského kraje ho stále aktualizovala. Tento adresář je úplný, takový, který jsme našemu partnerovi Jihočeskému kraji slíbili.

Přesto v současné době je situace taková, že se opět vše překontrolovává, aktualizuje a vytvářejí se dílčí adresáře. 
Ty jsou rozděleny do oblastí:
A) Vzdělávání a poradenství 
B) Regionální rozvoj a cestovní ruch 
C) Děti a mládež 
D) Tělovýchova a sport 
E) Kultura, umění a památky 
F) Sociální věci a zdravotnictví 
G) Ekologie a životní prostředí