KONTAKT

logo_web-ANNO-2016t.č. bez kanceláře, a tak kontaktní adresa: Jiří Řeháček, Dr.h.c., Leskovická 2668, 390 03 Tábor
e-mail: annojck@seznam.cz

IČO: 720 63 271

—————
Pavlik-002

tajemník ANNO JČK:

Dr. Václav Pavlík

e-mail: pavlik@icmtabor.cz,
IČ: 720 63 271
BÚ: 0270126754/0300 (era)

 


statutární orgán: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c., předseda
phone: +420 728 511 557
e-mail: rehacek@outlook.cz