KONTAKT

logo_web-ANNO-2016ANNO JČK

      Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Farského 887
390 02 Tábor
tel./fax: 381 252 416
e-mail:info@icmtabor.cz

IČO: 720 63 271

—————
Pavlik-002

tajemník, vedoucí kanceláře ANNO JČK:

Dr. Václav Pavlík

phone: +420 381 252 416,
e-mail: pavlik@icmtabor.cz,

skype: anno-jck

IČ: 720 63 271

BÚ: 0270126754/0300 (era)

 

—————————————————————————————————–
statutární orgán: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c., předseda
phone: +420 728 511 557
e-mail: rehacek@outlook.cz