2017 školní časopisy

JIŽNÍ ČECHY / ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pátek 28. dubna 2017 se opět po roce zcela zaplnil sál Zastupitelstva Jihočeského kraje  žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol Jihočeského kraje. Právě v ten den a právě na tomto místě vyvrcholil již sedmý ročník Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů vyhlášením výsledků s doprovodným programem.

ostatní fotografie jsou ZDE

V krátké historii krajského kola soutěže tomu již bylo počtvrté na daném místě, neboť i letos se stal hlavním partnerem soutěže Jihočeský kraj. Opět se také Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů uskutečnilo pod gescí zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji, členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. a členů Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s..

V letošním roce se do soutěže přihlásilo v sedmi kategoriích 33 školních časopisů a novin z 25ti základních a středních škol Jihočeského kraje.  Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnilo více než šedesát žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů.

Slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházel pestrý doprovodný program. V jeho úvodu se přítomní mohli seznámit s projektem PROJEKT SCHOOL PRESS CLUB, který prezentoval jeho manažer Jakub HARDT. Cílem projektu je usnadnění práce týkající se přípravy školních novin a zapojení co největšího počtu žáků. V rámci činnosti School Press Clubu se žáci učí důslednosti, zodpovědnosti za kolektivní výsledek, vytvoří společný produkt a prezentují jej čtenářům. Školy, které projeví zájem, mohou získat i zpracované lekce na výuku žurnalistiky. Celý projekt má oporu v on-line systému, který využívá moderních způsobů komunikace. Několik škol v Jihočeském kraji je již do projektu zapojeno a další i díky získané věcné odměně – plné licenci SCHOOL PRESS CLUB na 1 rok  – se do projektu zcela jistě zapojí. Vystoupení manažera projektu SCHOOL PRESS CLUB bylo následně doplněno vystoupením Mgr. Evy Dolejšové, Ph. D., koordinátorkou projektu Věda nás baví pro Jihočeský kraj. I v tomto projektu je již zapojena celá řada jihočeských mateřských a základních škol. (www.schoolpressclub.com, www.vedanasbavi.cz).

Hlavní část doprovodného programu letošního vyhlášení výsledků Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů byla věnována Armádě České republiky. I zde působí celá řada Jihočechů, kteří úspěšně prezentují Jihočeský kraj. A nejen rodáci, a tak účastníci setkání mezi sebou přivítali  rotmistra  Václava BERGMANA, příslušníka 25. protiletadlového raketového pluku Vzdušných sil Armády České republiky ve Strakonicích.  Václav Bergman se začátkem března tohoto roku zúčastnil prestižní SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO BOJOVNÍKA (Best Warrior Competition) v americkém státě Nebraska. Za vynikající výsledky v soutěži obdržel vyznamenání od velitele Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála Kevina D. Lyonse.  Václav Bergman, byť rodilý „plzeňák“ tak úspěšně prezentoval i aktuální místo svého působení, jihočeské Strakonice… Jeho příběh se stal zcela jistě inspirujícím nejen pro přítomné kluky, ale i děvčata z redakcí školních novin a časopisů…(www.25plrb.army.cz).

I následný program byl velmi zajímavý, neboť dalším lektorem doprovodného programu se stal příslušník  Odboru komunikace Ministerstva obrany České republiky Mgr. Miroslav ŠINDELÁŘ. Účastníci setkání tak jeho prostřednictvím byli seznámeni s aktivitami Odboru ve vztahu k veřejnosti, dozvěděli se zajímavé informace o tiskové a webové tvorbě a vůbec médiích v Armádě České republiky, činnostmi tiskových mluvčí Ministerstva a útvarů Armády České republiky. Takříkajíc „ranou na komoru“ se stala i prezentace projektu přípravy obyvatel o obraně státu – POKOS –   pro školy, učitele, děti a mládež. Nechyběla ani pozvánka na aktivity Armády České republiky v roce 2017 pro veřejnost… Velmi silné byly i příběhy lektora související s jeho osobní účastí v několika zahraničních misích „modrých baretů:… (www.army.cz, www.pokos.army.cz )

Po zajímavém doprovodném programu a krátké přestávce následovalo samotné vyhlášení výsledků 7. ročníku Jihočeského krajského kola školních novin a časopisů a předání ocenění.  Kromě toho, že se předání ocenění a věcných odměn laskavě zhostili lektoři a hosté Armády České republiky, připravili organizátoři vyhlášení výsledků soutěže pro účastníky malé překvapení. Jednou z účastnic setkání byla i dobrovolnice Evropské dobrovolné služby, která vykonává šestiměsíční službu díky spolupráci s Hodinou H z Pelhřimova aktuálně v organizaci jednoho z organizátorů soutěže – obecně prospěšné společnosti KreBul Prachatice.  Z rukou Hále ASLANTAZ až z dalekého Turecka tak převzali ocenění všichni zastoupení účastníci vyhlášení výsledků 7.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů…

I letos tak při akci zaznělo nejen z úst organizátorů, že v soutěži zvítězili všichni zúčastnění. Už jen proto, že aktivity redakcí školních novin a časopisů a jejich podporovatelů z řad pedagogického sboru jsou i aktivitami pro druhé. I proto byl organizátory a jejich partnery oceněn nejen morálně každý účastník soutěže.

7.ročník Jihočeského krajského kola 11. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečnil opět za podpory a pod záštitou Jihočeského kraje.

Autoři textu:

Václav Pavlík, Informační centrum pro mládež Tábor, z.s. a Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov