2016: Valná hromada – členská schůze

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pondělí 27. června se uskutečnila valná hromada – členská schůze Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Jednání bylo úspěšné a splnilo všechna očekávání.
Byla přítomna nadpoloviční většina jihočeské asociační valné hromady – členské schůze.
Na programu bylo schválení jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise, projednání a schválení programu jednání, projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015 včetně hospodářského výsledku a schválení výroční zprávy, informace o činnostech a aktivitách delegovaných zástupců ANNO JČK v celostátních a regionálních orgánech a institucích, plán činnosti na rok 2016, schválení rozpočtu na rok 2016, diskuze a projednání a schválení celkového usnesení valné hromady – členské schůze. Nakonec došlo i na prohlídku objektu hostitelů Baby centra Šikulka…