Archiv pro den: 15. května 2023

Dobrý skutek 2023

„Když se rozhoduji pro dobrý skutek, podávám víc než ruku, to nesu na dlani i své srdce.“ Petr Hájek – Balú

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu myšlenky konat dobré skutky a vlastních aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. V roce 2023 se jedná o pilotní projekt výzvy fondu Dobrý skutek. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech.

Fond Dobrý skutek vyhlašuje dvě výzvy:

  • 1. Podpora výchovy k dobrým skutkům 
    V této výzvě je cílem ocenit oddíl/šestku/družinu/středisko za snahu o navrácení konání dobrých skutků do programu a výchovy včetně realizace nových, zajímavých a neotřelých forem. Musí se jednat o nově pojatou formu výchovy ke konání dobra, oživení programu družiny/oddílu a vytvoření nového impulsu pro oddíl. Cílem není podpořit běžnou činnost a tradiční akce oddílu.
  • 2. Konáme dobré skutky
    V této výzvě je cílem umožnit vykonat “velký” dobrý skutek pro své okolí a přispět k úhradě nákladů s tím spojených. Projekt má přinést inspiraci a radost i lidem mimo komunitu oddílu nebo střediska. Cílem podpory není oživení starých tradic oddílu, ale uskutečnění nových aktivit oddílu/střediska pro místní komunitu.
Pokračování textu Dobrý skutek 2023