Archiv pro den: 9. března 2023

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byla zveřejněna otevřená výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a Operačního programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (MV OP FVB a OP NSHV) 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Termín pro příjem přihlášek je 23. března 2023.

Nominační formulář včetně všech příloh naleznete na adrese https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-podavani-prihlasek-na-clena-a-nahradnika-z-neziskoveho-sektoru-do-monitorovaciho-vyboru-op-fvb-a-op-nshv-za-radu-vlady-pro-nno-203574/. 
 
Na webových stránkách Rady vlády pro NNO byla také zveřejněna nová sekce s názvem Platformy pro implementaci fondů EU https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/platformy_pro_implementaci_fondu_eu/zastoupeni-rady-vlady-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-platformach-pro-implementaci-fondu-eu-203568/. Zde budou postupně doplňovány informace týkající se zastoupení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v platformách pro implementaci fondů EU.