Archiv pro měsíc: Únor 2023

PŘIHLÁSIT se na 13.ročnik souteze skolnich novin a casopisu 
už do 14. dubna 2023!!!
Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.
Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce proběhne již 17. ročník celostátní soutěže.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2023 uskuteční třinácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.
Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

PŘIHLÁSIT SE LZE NA 
https://skolnicasopisroku.askcr.cz/

Pokračování textu PŘIHLÁSIT se na 13.ročnik souteze skolnich novin a casopisu do 14. dubna 2023!!!

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Vážení, 
rádi bychom Vás na žádost kolegů z Oddělení Evropských programů a fondů upozornili na program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzívní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.  
Aktuální výzvy jsou vždy uvedeny na https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027/lidske-zdroje,-socialni-soudrznost-a-hodnoty/obcane,-rovnost,-prava-a-hodnoty. Podporu pro předkládání projektových záměrů zajišťuje českým subjektům Národní kontaktní místo programu CERV zřízené Úřadem vlády ČR, který má program v gesci. V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Víta Kratochvíla (kratochvil.vit@vlada.cz nebo 720 065 620). 

FORMULÁŘE:
3. vydání CERV newsletter_FINAL 
Formular_zadosti_CERV_+preklad_cs
Nabídka stipendijních míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách ve Svobodné státě Bavorsko/SRN
de_vlajka.jpgVýběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko, uzávěrka 30. 4. 2023.
Svobodný stát Bavorsko vypisuje v rámci společného programu Bavorské státní kanceláře ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem vyučování a kultu, Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jazyk sousedů v originále výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko.
Asistentky/asistenti budou na bavorských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 2023/2024. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele (v délce 12 h týdně).
Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí zpravidla v místech poblíž hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (např. Vohenstrauß, Waldsassen, Weiden, Wunsiedel).

Stipendijní místo je určeno studentkám/studentům s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice (jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk). V době podání přihlášky nesmí být uchazečka/uchazeč starší než 29 let.

Bavorskému státnímu ministerstvu vyučování a kultu je nutné zaslat níže uvedené dokumenty e-mailem:

  • životopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 2 strany A4);
  • motivační dopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 1 strana A4);
  • jazykový certifikát (pokud je k dispozici).

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných dokumentů je 30. dubna 2023. Uchazečky a uchazeči musí odeslat veškeré výše uvedené dokumenty nejpozději do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Nástup na bavorských školách se očekává 18. září 2023 nebo 1. března 2024 a úspěšní/úspěšné uchazeči/uchazečky na nich budou působit do 29. února 2024 nebo 31. července 2024 (s ohledem na délku stipendijního pobytu, tj. 5 nebo 10 měsíců). Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Bavorsko (ve školním roce 2023/2024 bude výše stipendia činit 1 000 EUR netto měsíčně).

Pojištění bude zajištěno po celou dobu zapojení do asistentského programu (skupinové pojištění německé Pedagogické výměnné služby zahrnující zdravotní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti). Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice.

Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna bavorská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.

Podrobnější informace, se kterými se musí uchazečky/uchazeči seznámit, jsou k dispozici zde: 

Případné další informace poskytne zájemcům o stipendijní místo pan Maximilian Weig (e-mail: maximilian.weig@stmuk.bayern.de).