Archiv pro měsíc: Říjen 2022

Občasník 7/2022 listopad

Drazí přátelé a kamarádi, právě vyšlo sedmé číslo Občasníku v letošním roce. Ano, už je to tady a máte tam spoustu zajímavého a inspirativního čtení…. Najdete tady zamyšlení Ladislava Špačka o Václavu Havlovi nebo pozvánku na CVVZ 2022, článeček o Papučovém dni, sportovním dni seniorů, ale i ohlédnutí za jejich plesem... Také... jaké je to s aktivitou členů naší asociace apod. Nezapomínáme ani na kompenzační pomůcky nebo pomoci Ukrajině.   


Datové schránky!!!

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.
Datová schránka bude zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod. 
Právnickým osobám budou rozeslány přístupové údaje dopisem. 
Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

 

Jako každý rok spouští Asociace nestátních neziskových organizací v ČR nominace do soutěže Osobnost neziskového sektoru, která je naší hlavní akcí. Hledáme pracovníky v neziskových organizacích, kteří svou činností dlouhodobě přispívají k tvorbě silné občanské společnosti a v uplynulém roce se obětovali pro své blízké nad rámec pracovních povinností. Zasílejte nám své nominace a pomozte nám šířit povědomí o soutěži mezi dalšími neziskovými organizacemi!

Termín pro zasílání nominací je do 31. října 2022.

Pokračování textu Osobnost neziskového sektoru 2022