Archiv pro měsíc: Leden 2021

Projekt Senioři v krajích: On-line kulatý stůl

Dovolte, abychom vás touto cestou pozvali na On-line kulatý stůl. Uskuteční se ve čtvrtek 11. února od 9 hodin a budeme se na něm zabývat analýzami a studiemi jako Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí, Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů, Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů a Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích.

Pokračování textu Projekt Senioři v krajích: On-line kulatý stůl

Sociální služby se potýkají s nedostatkem vakcín i informací

Tábor, 12. ledna 2021 – Poskytovatelé sociálních služeb nemohou náležitě očkovat své klienty a zaměstnance kvůli nedostatečnému množství očkovacích látek, potřebnému materiálu, ale i nedostatečným informacím. Vyplývá to z dotazníkového šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb, zrealizovala průzkum týkající se přípravy a samotného průběhu očkování v pobytových sociálních službách (domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčujících službách pobytového typu).
Očkování začíná velmi pozvolně, zájem především ze strany klientů pobytových sociálních služeb je ale oproti celé České republice značný, nicméně 35 % z dotázaných zařízení bude očkovat nejdříve za 5 týdnů. Celkem 73 % klientů z dotázaných zařízení, která s očkováním ještě nezačala, má o očkování zájem. U zaměstnanců je zájem nižší (pouze 49 %) pravděpodobně kvůli nedostatku relevantních informací a nulové informační kampani nebo také z důvodu negativní zkušenosti s covidem-19 ve svém blízkém okolí.
Bleskového dotazníkového šetření se účastnilo celkem 283 respondentů poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Vyplynulo z něj, že 91 % respondentů doposud nezačalo ve svých zařízeních očkovat proti covidu-19. Hlavním důvodem, proč většina zařízení s očkováním nezačala, je, že nemají k dispozici vakcínu (88 % respondentů). Dále poskytovatelé zmiňují, že jim chybí potřebné pomůcky (např. injekční stříkačky), informace k očkování nejsou vůbec či přicházejí se zpožděním, a tím poskytovatelé nemají potřebný čas na přípravu podmínek k očkování.
„Situace je regionálně odlišná, kraje nečekaly na metodické vedení a centrální informace, které zatím nepřišly nebo přišly pozdě, a připravily si vlastní plán. Co chybí, je jakákoliv informační kampaň zejména směrem k nejvíce ohroženým a zranitelným skupinám,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Pouze 9 % z dotázaných poskytovatelů pobytových sociálních služeb aktuálně proti covidu-19 očkuje. Tito poskytovatelé mají průměrně proočkováno 59 % klientů a 40 % zaměstnanců. Zbývající klienti očkování odmítají, nemůže jim být vakcína aplikována z důvodu kontraindikací nebo například z důvodu hospitalizace v nemocnicích. Zaměstnanci, stejně jako klienti, odmítají očkování kvůli kontraindikacím (28 %), ale také z důvodu vlastního přesvědčení či nedostatku relevantních informací (42 %).„Dle aktuálních informací se zájem zaměstnanců v některých zařízeních liší, roli v tom hraje i osobní a bezprostřední zkušenost. Ukazuje se, že pokud např. v daném zařízení došlo k úmrtí klientů nebo někoho z okolí zaměstnanců na covid-19, je zájem o očkování vyšší,“ dodává Jiří Horecký.

Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici zde: https://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=459