Archiv pro rubriku: OBČASNÍK ANNO JČK

Vyšlo další číslo Občasníku

08-2016_ANNOJCK_Stránka_1V obsahu mimo jiné najdete  -  3. Zasedání pracovní skupiny Vzdělávání, 5.zasedání regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, Médiavíkend, konference k sociálnímu bydlení, osobnost neziskového sektoru, seminář Účetnictví neziskových organizací, výzva Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Evropský týden sportu, Letní tábor pro děti ze sociálně vyloučené lokality, Pomůcka pro tvorbu časopisů,  představujeme nové členy – Vysoká škola evropských a regionálních studií z.ú, Střední škola informatiky a právních studií o.p.s., Sběrné místo nepeněžitých sbírek…

Právě vyšel nový Občasník

Přátelé, původně měl náš Občasník vyjít až v září 2016, ale doba byla tak „našlapaná“, že jsme vydali, i když narychlo, další, a to Prázdninový občasník.

* Navíc jsme přijali dalšího řádného člena naší asociace , ale to už jste určitě zjistili v kontaktech – Seznam členů...

* Výroční zpráva 2015 je na http://www.annojck.cz/anno/dokumenty-anno-jck/2016-dokumenty/2015-vyrocni-zprava.

Přejeme všem krásné letní měsíce…

07-2016_ANNOJCK-nahled-2_Stránka_1