Archiv pro rubriku: Nezařazené

Dezinformace, nebo fakta? Google chce hodnotit, které zdroje nejsou seriózní

Schránka01„Je to pravda! Našel jsem to na internetu.“  Pro mnohé se jakákoliv informace z globální počítačové sítě stává bernou mincí, o jejíž hodnotě nepochybují. Google ale pochybovat hodlá… V kyberprostoru koluje spousta mýtů, lží i cílených dezinformací a pro běžného uživatele není jednoduché zjistit, který zdroj je důvěryhodný a který nikoliv. Americká společnost Google, provozovatel oblíbeného stejnojmenného vyhledávače, se nyní snaží najít způsob, jak orientaci v nejrůznějších zdrojích návštěvníkům internetu – jak slibuje – ulehčit.

Zatím vedou drby

Vyvíjí algoritmus, jenž by na stránce vyhledávače řadil odkazy podle důvěryhodnosti serverů, které je přinášejí. Jako první o tom přinesl zprávy New scientist, mezinárodní vědecký časopis zaměřený na nejnovější pokroky ve vědě a technologii, kterého citovala CNN.

V současné době Google řadí výsledky hledání podle toho, jak často je ta která stránka odkazovaná jinými servery, průměrnému času, který na ní tráví čtenáři, a podobně.

Dosavadní systém se jmenuje PageRank a řazením odráží popularitu vyhledaných odkazů. Nejvýše se proto objevují například stránky přinášející různé „drby“, které jsou sice velmi populární, zpravidla však též značně nedůvěryhodné.

Často lžete, tak dolů!

Google nyní pracuje na novém systému, který by toto měl změnit. Ten by měl být založen na jakési informační bance této společnosti, která obsahuje kolem téměř tří miliard informací získaných z celého internetu.

Algoritmus má za úkol srovnávat informace z nalezených odkazů s těmi z databáze, vyhodnocovat, do jaké míry s nimi korespondují či se zcela rozcházejí a podle toho přidělovat jednotlivým stránkám „rating“ důvěryhodnosti. Jinými slovy, stránky s vysokou mírou lživých či neprokazatelných tvrzení zařadí vyhledávač nejníže.

Google oznámil, že algoritmus je teprve ve stádiu vývoje a je třeba vyřešit ještě spousty věcí, než bude spuštěn. Mezi jinými například to, jak bude systém nakládat se zcela novými informacemi, které v databázi zatím nejsou.

Libor Stejskal, redakce Hlídací pes

SCHÁZÍME SE UŽ PODESÁTÉ! BAMBI 2013 NA TÁBORSKU BUDE!

ja-BLR1-72TÁBORSKO – Už je to deset let, když jsme začínali s Václavem Pavlíkemv táborské sokolovně pod patronací senátora Pavla Eyberta Bambiriádou. Tehdy vydatně pršelo a byla fakt hnusná zima. O rok později jsme prožili na náměstí TGM v Táboře zase téměř tropy, ale od té doby nám počasí doslova přeje. Většinou máme pěkné počasí, převážně sluníčko, hezky a teplo, i když nás sem tam ovlažil i lehký deštík…

Před pěti lety jsme byli vyřazeni tzv. střešní mládežnickou organizací ČRDM z Babiriádních měst, a tak po domluvě bývalého štábu Bambiriády jsme založili staronovou tradici Bambi a začali myšlenku rozšiřovat po celém táborském regionu.

DSC_0297 Když se ohlédneme za Bambi 2010, tak tu navštívilo 12.882 zájemců. Tento rok byl doslova zlomovým a byl o nás zájem mnohých masmédií, včetně České televize. O rok později – Bambi 2011 – se konala opět na třech místech, ale tentokrát Sezimova Ústí vystřídal Chýnov. Bambi 2011 se zúčastnilo 9.574 návštěvníků. Rok 2012 zastřešovali starostové pořadatelských měst – Jiří Fišer, Pavel Eybert a Jiří Šimánek. Partnery byla nejen města Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí, ale také Střední zdravotnická škola Tábor, Městská policie Tábor, Policie České republiky. Mediálními partnery tentokrát byla rádia Blaník a Orlík, která už deset dní před akcí zahájila masovou kampaň (už jsem se bál otevřít i konzervu, abych sám na sebe z ní nebo lépe řečeno z jejího obsahu nepromluvil o letošní Bambi) – moc jim děkujeme, jejich moderátoři fantastičtí. Bambi 2012 se zúčastnilo 10.455 návštěvníků – Tábor 5.293, Chýnov 2.039 a Planá nad Lužnicí 3.123. A jak to bude letos? Uvidíme.…

Desátá regionální přehlídka dětských a mládežnických volnočasových aktivit bude!

DSC_0432

TÁBOR – v pondělí 21. ledna 2013 se sešel úzký štáb Bambi 2013. Přítomní měli mandát na to, aby se letošní regionální přehlídka dětských a mládežnických volnočasových aktivit konala v Táboře – 16. května 2013, v Chýnově – 17. května 2013 a v Plané nad Lužnicí – 18. května 2013.

V současné době se doplňují emailové adresáře, připravují se pozvánky, přihlášky, domlouvají se mediální partneři, shánějí se peníze na to nejnutnější.
Porady se zúčastnili: Josef Musil – prezident Bambi 2013 (DDM Tábor) a za město Chýnov, Václav Pavlík – viceprezident a sekretář (ICM Tábor), František Doubek – ředitel Bambi Planá nad Lužnicí, Jiří Šimánek – starosta Planí nad Lužnicí, Dagmar Pařízková – za město Tábor, Vladimír Doležal – ředitel šachy Bambi a Jiří Riki Řeháček – tiskový mluvčí (ANNO JČK, GNF, SBL).

DSC_0332Kde a kdy tedy bude?
Už devět let se pořádala regionální přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v Táboře,  šest let v Sezimově Ústí  a čtyřikrát v Plané nad Lužnicí a dvakrát v Chýnově.

Bambiriáda vždy byla pod křídly České rady dětí a mládeže, ale po pěti letech se najednou štáb Bambiriády 2009 domluvil, že z 23 měst, které pořádaly Bambiriádu zredukují na jednu v kraji. V jižních Čechách to jsou České Budějovice (krajská města mají přednost, i když letos je také v ohrožení), které i finančně podpoří. Regionální Bambiriádě na Táborsku bylo tedy odzvoněno, ČRDM a ministerstvo prostě Táborsko před pěti lety vyškrtly z mapy jižních Čech. Na Táborsku jsme se však nedali odradit, a tak vznikla staronová tradice Bambi, která navázala na Bambiriády, ale jen za podpory místních spolků, organizací a pořádajících radnic měst.

Bambi 2013 se koná ve dnech 16. až 18. května 2013, která je největší regionální přehlídkou činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Uskuteční se ve třech městech, a to ve čtvrtek 16. května v Táboře na náměstí TGM od 11.00 do 17.00, v pátek 17. května v Chýnově od 12.00 do 15.00, v sobotu 19. května v Plané nad Lužnicí od 14.00 do 16.00. Je samozřejmé, že vše bude upřesněno na plakátek a masmédiích. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 16. května ve 12.00 na náměstí TGM v Táboře.

Setkání vedoucích volnočasových aktiv Bambi 2013 bude ve středu 22. května.

O časech i termínech je rozhodnuto:

16. května 2013 v Táboře na TGM v čase 11.00 – 17.00 hodin

17. května 2013 v Chýnově před Základní školou v čase 12.00 – 15.30 hodin

18. května v Plané nad Lužnicí ve sportovním areále u hasičské zbrojnice v čase 14.00 – 18.00 hodin

Vše bude ještě upřesněno na plakátech. V současné době se začnou stránky zaplňovat, doplňovat…..

Slavnostního 23. zasedání Rady Asociace NNO v ČR

Ve středu 6. dubna 2011 od 10.30 hodin do 15 hodin se v prostorách Jihočeského krajského úřadu v kulatém sálu ZK České Budějovice koná Slavnostního 23. zasedání Rady Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.

Program:

Moderuje a řídí: Jaromír Hron

10,00 – 10,30    Prezentace

10,30 – 11,00     Zahájení, přivítání účastníků představení hostů a členů Rady

11,00 – 11,30     Úvodní slovo předsedy ANNO ČR Dr. K. Schwarze a projevy hostů

11,30 – 11,45   MUDr. Martin Kuba, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje

11,45 – 12,00   představitel ANNO Jihočeského kraje

12,00 – 12,20    Přestávka na kávu

12,20 – 12,45   Slavnostní ukončení Týdnů pro neziskový sektor.

12,45 – 13,10  Zpráva o činnosti a aktivitách členů  VV, členů Rady  a zástupců  krajských Rad  NNO a diskuze o  postavení Rad v krajích.

13,10 – 13,35  Přínos členství v ANNO pro NNO – J. Hron

13,35 – 14,00   Volba dvou zapisovatelů a dvou ověřovatelů zápisu. Zpráva mandátové komise o ověření členství členů Rady a o usnášení schopnosti  Rady. Volba tříčlenné návrhové komise

14,00 – 14,15  Kontrola plnění úkolů a schválení zápisu z 22. zasedání Rady

14,15 -14,45  Projednání návrhů usnesení vzešlých z rozpravy a hlasování o nich

14,45 Zakončení