Archiv rubriky: GRANTY

MMR podporuje vznik komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016. „Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých … Pokračování textu MMR podporuje vznik komunitních center

Dotace pro nestátní neziskové organizace

Podpora nestátních neziskových organizací Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2015 v souladu s usnesením vlády ze dne  16.7.2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, o Změně Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním … Pokračování textu Dotace pro nestátní neziskové organizace

Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky v krajích

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj bude pro programové období 2014-2020 zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu. Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu tímto informuje, že zde byly uveřejněny kontaktní informace na nově zřizované pobočky Centra pro regionální … Pokračování textu Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky v krajích

Stipendia – program zahraniční rozvojové spolupráce

ČESKÁ REPUBLIKA – Asociace ICM, člen ANNO JČK připomíná, že lze využít stipendia poskytovaná v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.   Vláda České republiky v souladu se Strategii poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013 – 2018  v těchto dnech schválila program poskytování státních stipendií pro studenty z rozvojových zemí s účinností od 1. září … Pokračování textu Stipendia – program zahraniční rozvojové spolupráce

Živé granty 2015 – Města z jiného těsta

Živé granty 2015 – Města z jiného těsta, ve které nabízíme až 70 000 Kč a vzdělávací aktivity pro lidi, kteří oživují městský veřejný prostor. V příloze naleznete text vyhlášení se všemi potřebnými informacemi a leták, který můžete vytisknout – pokud na to máte prostor – a vyvěsit kdekoli  uznáte za vhodné. Nějakou masivní tištěnou kampaň v plánu nemáme, takže vám všechny materiály pošlu pouze takto, elektronicky.

Živé granty 2015_leták

Pokračování textu Živé granty 2015 – Města z jiného těsta

Grant do 31. března 2015

czech_republic_and_switzerlandVýzva pro předkládání žádostí o grant

 Programu švýcarsko-české spolupráce    

Dne 3. prosince 2014 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska. Podpořené projekty budou zaměřeny na posílení bilaterálního partnerství, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Podmínkou pro předložení žádosti o grant je realizace  se švýcarským partnerem. Bližší info nalezenete na

http://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-refor…

Uzávěrka příjmu žádostí : 31.března 2015

Mezinárodní projekty českokrumlovského CPDM /2015/

Také v tomto roce Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově pokračuje v organizaci účasti mladých lidi na projektech mezinárodních výměn mládeže a na mezinárodních vzdělávacích projektech mládeže. Už od roku 1997 CPDM, o.p.s. se podílelo na realizaci 45 mezinárodních projektech určených dětem a mládeží, z toho 14, většinou mezinárodních výměn mládeže, organizovali přímo. Common … Pokračování textu Mezinárodní projekty českokrumlovského CPDM /2015/

Program na rozvíjení sousedských vztahů

 

logo_viaDobrý den,
rádi bychom vás touto cestou upozornili na vyhlášení grantového programu na podporu sousedské pospolitosti a požádali vás o pomoc se šířením této informace mezi potenciální zájemce.

Cílem programu souSedíme si je rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.
Program podpoří projekty zaměřené na rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí.

Jarní kolo programu bude vyhlášeno 4. března, uzávěrka příjmu žádostí proběhne 15. dubna.
Z grantového programu mohou být podpořeny nestátní neziskové organizace, obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace.
Podpořené projekty získají až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávání.

Pokud i vás zajímají vztahy ve vaší obci, rádi byste poznali své sousedy a chcete se o programu dozvědět více, přihlaste se nyní na bezplatný seminář pro potenciální žadatele. Na konzultačním semináři vás seznámíme s cíli programu a pomůžeme vám s plánováním vašeho projektu.

Semináře/konzultační setkání pro potenciální žadatele se uskuteční:

  • v Hradci Králové – 3. března od 13:00 do 16:00 hod, Salieri Café (Švehlova 504/16). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita setkání je 6 účastníků).
  • v Brně – 10. března od 12:30 do 16:30 hod, vzdělávací centrum Otevřená zahrada (Údolní 33). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita setkání je 12 účastníků).
  • v Praze – 12. března od 10:30 do 15:30 hod, Era svět (Jungmannovo náměstí 767). Hlásit se můžete přes tento formulář (kapacita semináře je 18 účastníků).

Účast na semináři nezaručuje automatickou podporu, zvýší však porozumění záměru grantového programu a zlepší dopad projektu na místní komunitu.

Kontaktními osobami k seminářům a programu souSedíme si jsou projektové manažerky Nadace VIA, Lucie Voláková a Renata Wilflingová (jmeno.prijmeni@nadacevia.cz, 604 965 559).

Lucie Voláková, souSedíme si, Nadace VIA

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BAVORSKEM BYL SCHVÁLEN

Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první … Pokračování textu PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BAVORSKEM BYL SCHVÁLEN