Archiv pro rubriku: ANNO JČK

už za týden: ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA

ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, ZAPSANÝ SPOLEK 
se  koná v úterý dne 7. listopadu 2017 od 15 hodin v Baby centrum Šikulka České Budějovice, Rudolfovská 634.
 • Účast všech členů nutná
 • Podrobnosti byly všem členům rozeslány 9. října
 • Program členské schůze:
 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení jednacího řádu členské schůze
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Projednání a schválení programu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně hospodářského výsledku
 6. Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřená mezi Jihočeským krajem a Asociací NNO Jihočeského kraje z.s.
 7. Volby orgánů spolku
 8. Nominace zástupců Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. do pracovních skupin
 9. Plán činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. v roce 2017
 10. Rozpočet Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. na rok 2017
 11. Diskuze – různé
 12. Projednání a schválení usnesení členské schůze
 13. Závěr a ukončení členské schůze

 

Úřad vlády České republiky, oddělení pro udržitelný rozvoj informuje

vlada_xVážená paní, vážený pane, ráda bych Vás oslovila s nabídkou účasti na Týdnu udržitelného rozvoje, který proběhne 30. května – 5. června 2015 pod záštitou předsedy vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jde o celoevropský projekt organizovaný Evropskou sítí udržitelného rozvoje  (http://esdw.eu/), který usiluje o podporu a propagaci iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje. Budeme rádi, pokud informaci o jeho konání budete šířit mezi další zájemce a zájemkyně.

Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce poprvé. Cílem Týdne udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které propagují myšlenku udržitelného rozvoje.

Úřad vlády poskytne všem organizacím a institucím, které budou mít zájem se do Týdne udržitelného rozvoje zapojit, možnost prezentovat sebe a svou aktivitu na webové stránce www.tydenudrzitelnosti.cz, která bude spuštěna v průběhu března 2015. Návštěvníci všechny registrované události uvidí na interaktivní mapě nebo je budou moci vyhledávat podle místa konání nebo typu aktivity.

Registrace bude otevřena pro všechny státní instituce, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky, ale i individuální občany a občanky. Klíčové kritérium pro registraci aktivity je souvislost s alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální). Aktivity nemohou být čistě komerční. Může se jednat o konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní akce, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací projekty a další.

Pokud jste na rok 2015 naplánovali aktivity výše popsaného charakteru, nabízíme Vám podporu při jejich propagaci a možnost uskutečnit je v rámci celoevropského Týdne udržitelného rozvoje mezi 30. květnem a 5. červnem 2015. Výzvu k registraci Vaší iniciativy či projektu obdržíte v průběhu března.

S Vašimi případnými dotazy se již nyní můžete obracet na e-mailovou adresu kolinsky.ondrej@vlada.cz.

 PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj

Celorepubliková valná hromada neziskovek

Konecny-01Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice se bude konat 16. dubna v zasedacím sále Národní Technické Knihovny (stanice metra A Vítězné nám. „Kulaťák) od 10:30 do 17:00.

S ohledem na probíhající změny v NS, restart aktivit některých členů, a i nutnost připravit nové stanovy asociace v souladu s platnou legislativou je nanejvýš žádoucí, aby účast členských organizací byla 100% a výstupy z valné hromady objektivně odrážely potřeby členů.
Podkladové materiály budou všem členům zaslány. Pokud si ale nejste jisti, zda kancelář asociace má vaše aktualizované informace o adrese, emailu či statutárním zástupci, aktualizujte je…

Dr. Stanislav Konečný, ředitel kanceláře Asociace NNO ČR

Karla Šlechtová jednala s velvyslankyni Grażynu Bernatowicz

Slechtova-ministr-04

ČESKÁ REPUBLIKA / POLSKO –  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se ve středu 18. Března setkala s velvyslankyní Polské republiky Grażynou Bernatowitz. Spolupráce obou stran je potvrzením vzájemných dobrých vztahů mezi Českou republikou a Polskem na platformě zemí Visegrádské čtyřky.

Pokračování textu Karla Šlechtová jednala s velvyslankyni Grażynu Bernatowicz