Archiv rubriky: Aktuality

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.)
hledá vedoucí (18 let +),
zdravotníka zotavovacích akcí (18 let +)
a instruktory (16 let +)
na letní tábor Čeřín „Prázdniny v pohybu“,
který se uskuteční v termínu 30.7. – 12.8. 2023
Tábor se nachází na louce u obce Čeřín mezi lesy a u potoka, kde máme k dispozici tůň na koupání, polní kuchyň, velký hangár, který slouží jako sklad a jídelna, případně herní prostor v případě nepříznivého počasí. Spí se ve stanech s podsadou, je tam suché WC s plastovými prkýnky a osvětlením. Večer si můžete dopřát luxusní teplou sprchu s ohřevem vody v brutaru.
Naše kuchařky skvěle vaří!
Je to také cca 1 km k řece Vltavě, 7 km do městečka Rožmberk a 4 km do obce Rožmitál na Šumavě.
 Pokračování textu Hledáme nové vedoucí, instruktory a zdravotníka na LT Čeřín 

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byla zveřejněna otevřená výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a Operačního programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (MV OP FVB a OP NSHV) 2021-2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Termín pro příjem přihlášek je 23. března 2023.

Nominační formulář včetně všech příloh naleznete na adrese https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-podavani-prihlasek-na-clena-a-nahradnika-z-neziskoveho-sektoru-do-monitorovaciho-vyboru-op-fvb-a-op-nshv-za-radu-vlady-pro-nno-203574/. 
 
Na webových stránkách Rady vlády pro NNO byla také zveřejněna nová sekce s názvem Platformy pro implementaci fondů EU https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/platformy_pro_implementaci_fondu_eu/zastoupeni-rady-vlady-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-platformach-pro-implementaci-fondu-eu-203568/. Zde budou postupně doplňovány informace týkající se zastoupení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v platformách pro implementaci fondů EU.

Seminář už 15. 3. 2023!!!!

    OBČANÉ, ROVNOST, PRÁVA A HODNOTY
ERASMUS+

KREATIVNÍ EVROPA

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

Vážení,
rádi bychom Vás jménem kolegů z Oddělení Evropských programů a fondů pozvali na seminář, který pořádá Oddělení evropských programů a fondů ÚV ČR spolu s Eurocentrem Praha dne 15. března 2023 od 15 hodin v Evropském domě.
Jedná se o společnou prezentaci programů OBČANÉ, ROVNOST, PRÁVA A HODNOTY (CERV), ERASMUS+, KREATIVNÍ EVROPA a MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND včetně představení aktuálních výzev. Účastníci budou mít také možnost položit své dotazy. Na akci je nutná registrace účastníků - jedna z povinných položek je uvedení způsobu účasti: prezenčně v Evropském domě nebo pomocí live stream. V případě, že účastník zvolí možnost live stream, bude mu zaslán link 1 den před akcí.
Registrovat se lze zde: https://eurocentra.cz/event/podpora-projektu-obcanske-spolecnosti/  
Odkaz na akci na Facebooku: https://fb.me/e/RfZbqAgi. 

Mgr. Hana Fungačová
Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace | Unit of the Secretariat of the Government Council for Non-Governmental Non-Profit Organisations  
Odbor lidských práv a ochrany menšin | Department of Human Rights and Minority Protection
PŘIHLÁSIT se na 13.ročnik souteze skolnich novin a casopisu 
už do 14. dubna 2023!!!
Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.
Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce proběhne již 17. ročník celostátní soutěže.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2023 uskuteční třinácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.
Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

PŘIHLÁSIT SE LZE NA 
https://skolnicasopisroku.askcr.cz/

Pokračování textu PŘIHLÁSIT se na 13.ročnik souteze skolnich novin a casopisu do 14. dubna 2023!!!

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Vážení, 
rádi bychom Vás na žádost kolegů z Oddělení Evropských programů a fondů upozornili na program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzívní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.  
Aktuální výzvy jsou vždy uvedeny na https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027/lidske-zdroje,-socialni-soudrznost-a-hodnoty/obcane,-rovnost,-prava-a-hodnoty. Podporu pro předkládání projektových záměrů zajišťuje českým subjektům Národní kontaktní místo programu CERV zřízené Úřadem vlády ČR, který má program v gesci. V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Víta Kratochvíla (kratochvil.vit@vlada.cz nebo 720 065 620). 

FORMULÁŘE:
3. vydání CERV newsletter_FINAL 
Formular_zadosti_CERV_+preklad_cs
Nabídka stipendijních míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách ve Svobodné státě Bavorsko/SRN
de_vlajka.jpgVýběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko, uzávěrka 30. 4. 2023.
Svobodný stát Bavorsko vypisuje v rámci společného programu Bavorské státní kanceláře ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem vyučování a kultu, Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jazyk sousedů v originále výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko.
Asistentky/asistenti budou na bavorských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 2023/2024. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele (v délce 12 h týdně).
Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí zpravidla v místech poblíž hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (např. Vohenstrauß, Waldsassen, Weiden, Wunsiedel).

Stipendijní místo je určeno studentkám/studentům s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice (jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk). V době podání přihlášky nesmí být uchazečka/uchazeč starší než 29 let.

Bavorskému státnímu ministerstvu vyučování a kultu je nutné zaslat níže uvedené dokumenty e-mailem:

  • životopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 2 strany A4);
  • motivační dopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 1 strana A4);
  • jazykový certifikát (pokud je k dispozici).

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných dokumentů je 30. dubna 2023. Uchazečky a uchazeči musí odeslat veškeré výše uvedené dokumenty nejpozději do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Nástup na bavorských školách se očekává 18. září 2023 nebo 1. března 2024 a úspěšní/úspěšné uchazeči/uchazečky na nich budou působit do 29. února 2024 nebo 31. července 2024 (s ohledem na délku stipendijního pobytu, tj. 5 nebo 10 měsíců). Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Bavorsko (ve školním roce 2023/2024 bude výše stipendia činit 1 000 EUR netto měsíčně).

Pojištění bude zajištěno po celou dobu zapojení do asistentského programu (skupinové pojištění německé Pedagogické výměnné služby zahrnující zdravotní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti). Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice.

Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna bavorská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.

Podrobnější informace, se kterými se musí uchazečky/uchazeči seznámit, jsou k dispozici zde: 

Případné další informace poskytne zájemcům o stipendijní místo pan Maximilian Weig (e-mail: maximilian.weig@stmuk.bayern.de).