Archiv rubriky: Aktuality

Ukrajina?

My nevyhlašujeme žádnou sbírku na pomoc Ukrajině, protože s nimi se doslova roztrhl pytel… Raději se připojme k některé, které jsou stabilní a organizují je organizace, kde máme jistotu, že to jde opravdu na Ukrajinu…., například Sbírka potravin potravinových bank, třeba na potravinovebanky.cz,  rohlik.cz nebo Člověk v tísni – SOS Ukrajina či Pomoc Ukrajině – číslo účtu: 2501638335/2010 pro HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ, z.s. (která aktivně funguje od roku 2015 a není jen současným výkřikem…)

 

Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

Vážení, rádi bychom Vás informovali o probíhající veřejné konzultaci k návrhu materiálu s názvem „Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při tvorbě politik státní správy?“ Návrhy na úpravu materiálu je možné zasílat prostřednictvím online formuláře do 31. ledna 2022. … Pokračování textu Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

SEMINÁŘ V ANGLIČTINĚ – ONLINE

už 25. února 2022

Seminář je zaměřen na snižování rizika zneužití nestátních neziskových organizací k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a proto je primárně určen nestátním neziskovým organizacím. Předchozí znalost problematiky není nutná. Jeho hlavním obsahem je prezentace materiálu, který byl v rámci projektu projektu Rady Evropy „Zvýšení účinnosti režimu AML/CFT v České republice“ zahraničními experty vytvořen.    Seminář se koná příští týden, v úterý 25. ledna 2022 online formou v angličtině od 9.30 do 13.15 hodin   Více informací naleznete v příloze, kde je také uvedena informace pro připojení k semináři. Účast prosím hlaste do pátku 21. ledna 2022 do 12 hodin na adresu petr.bily@mvcr.cz.

On-line kulatý stůl: Age management – výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace


Projekt Senioři v krajích zve na první On-line kulatý stůl roku 2022, který se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 9 hodin.  Tématem je Age management - výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace. 

Senioři v krajích se v první měsíc roku 2022 budou věnovat age managementu - způsobu řízení firmy/společnosti s ohledem na věk zaměstnanců. Na besedě se dozvíte o jeho uplatnění v praktickém životě, o jeho uvádění do praxe, také to, s čím se padesátníci potýkají při hledání práce a proč by se age managementem měly firmy zabývat. Uvedeme příklady dobré praxe, s čím souvisí jedna vyhlášená soutěž.

Registrace probíhá od teď do úterý 18. ledna, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň). Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti.

Pokračování textu On-line kulatý stůl: Age management – výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace

(K)rok rodiny už 18. 11. 2021

čtvrtý ročník konference (K)rok rodiny, která se bude konat 18.11.2021 od 9:00 hodin v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ke konferenci je možné připojit se i on-line.

Konference spolupořádá nezisková organizace Síť pro rodinu, z.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Jihočeský kraj. Tématem konference je v letošním roce „Rodina a mezilidské vztahy“ a těšit se můžete na příspěvky z oblasti  partnerského a mezigeneračního soužití, či vlivu moderních technologií, sociálních sítí a internetu na vztahy v rodině. Otevřena bude ale také například problematika domácího násilí.


Vážení, 
rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byla zveřejněna otevřená výzva k nominaci nových členů a jejich náhradníků z řad nestátních neziskových organizací do platforem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Nominace přijímáme do středy 24. listopadu 2021. Nominační formulář včetně všech příloh naleznete v Aktualitách Rady vlády pro NNO na adrese http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-novych-clenu-a-jejich-nahradniku-z-rad-nestatnich-neziskovych-organizaci-do-platforem-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak--191839/.  
Děkujeme předem za případné další šíření a přejeme hezký den,
Mgr. Hana Fungačová
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Pokračování textu Výzva k nominaci nových členů z řad nestátních neziskových organizací