Archiv rubriky: Aktuality

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny dvě otevřené výzvy:
1/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka za neziskový sektor do Platformy programového partnerství pro začleňování, přístup ke službám a materiální pomoc OPZ+
2/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2021-2027

Nominace přijímáme do čtvrtka 28. dubna 2022. Nominační formulář včetně všech příloh naleznete v Aktualitách Rady vlády pro NNO na níže uvedených adresách:

Pokračování textu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení veřejných konzultací k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024, které byly dne 18. března 2022 vyhlášeny Ministerstvem spravedlnosti za účelem sběru návrhů na závazky do zmíněného akčního plánu. Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, ideálně e-mailem na vyhrazenou adresu OGP@msp.justice.cz anebo poštou na adresu uvedenou v přiloženém materiálu, nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy můžete přijít prezentovat také osobně (i on-line) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno.

Předchozí registrace na workshop je nutná a o vyjádření Vašeho zájmu se workshopu zúčastnit Vás prosím opět nejpozději do 5. dubna 2022.

 

Pokračování textu Akční plán České republiky Partnerství

12. ročník soutěže školních novin a časopisů.


12. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních
novin a časopisů. ...s potěšením Vám oznamuji vyhlášení letošního jihočeského krajského kola soutěže školních časopisů a chtěl bych Vás požádat o šíření do všech jihočeských škol a školských zařízení dle Vašich možností.
Příjem časopisů bude probíhat do 22. dubna tak, aby redakce mohly zaslat oblíbené velikonoční číslo a zároveň, aby porotci stihli časopisy ohodnotit. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 20. května ve studentském klubu Kampa v Českých Budějovicích. Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy V letošním ročníku pro přihlášení prosím využijte webový formulář, který naleznete zde:
https://forms.gle/qsKabQXSacnf8GSF8
--  Jan Čermák Informační centrum pro mládež Český Krumlov

Ukrajina?

My nevyhlašujeme žádnou sbírku na pomoc Ukrajině, protože s nimi se doslova roztrhl pytel… Raději se připojme k některé, které jsou stabilní a organizují je organizace, kde máme jistotu, že to jde opravdu na Ukrajinu…., například Sbírka potravin potravinových bank, třeba na potravinovebanky.cz,  rohlik.cz nebo Člověk v tísni – SOS Ukrajina či Pomoc Ukrajině – číslo účtu: 2501638335/2010 pro HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ, z.s. (která aktivně funguje od roku 2015 a není jen současným výkřikem…)

 

Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

Vážení, rádi bychom Vás informovali o probíhající veřejné konzultaci k návrhu materiálu s názvem „Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při tvorbě politik státní správy?“ Návrhy na úpravu materiálu je možné zasílat prostřednictvím online formuláře do 31. ledna 2022. … Pokračování textu Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

SEMINÁŘ V ANGLIČTINĚ – ONLINE

už 25. února 2022

Seminář je zaměřen na snižování rizika zneužití nestátních neziskových organizací k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a proto je primárně určen nestátním neziskovým organizacím. Předchozí znalost problematiky není nutná. Jeho hlavním obsahem je prezentace materiálu, který byl v rámci projektu projektu Rady Evropy „Zvýšení účinnosti režimu AML/CFT v České republice“ zahraničními experty vytvořen.    Seminář se koná příští týden, v úterý 25. ledna 2022 online formou v angličtině od 9.30 do 13.15 hodin   Více informací naleznete v příloze, kde je také uvedena informace pro připojení k semináři. Účast prosím hlaste do pátku 21. ledna 2022 do 12 hodin na adresu petr.bily@mvcr.cz.