Archiv autora: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Školní časopisy 2021

Dobrý den všem,
sběr časopisů bude jako loni do 30. června 2021, hodnotit budeme přes prázdniny a vyhlášení proběhně 24. září 2021.

11. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 15. ročník soutěže. 
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov a ICM Prachatice) se v roce 2021 uskutečňuje jedenácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.
Soutěžní kategorie 
* žáci I. stupně (v redakci pouze žáci prvního stupně) 
* žáci II. stupně (pokud je v redakci jeden a více žáků II. stupně) 
* žáci střední školy (pokud je v redakci jeden a více žáků SŠ) 
* ostatní časopisy (speciální školy, oddílové časopisy, půlnoční noviny a podobně) 

Letos stačí alespoň jedno vydané číslo, podmínka je pouze školní rok 2020/2021, abychom Vám co nejvíce zpřístupnili možnost zúčastnit se. Oficiální pozvánku na jihočeské krajské kolo s přihláškou je na webu www.skolnicasopisroku.cz.

Pokračování textu Školní časopisy 2021

On-line kulatý stůl: Nouzový plán péče

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na další On-line kulatý stůl v Jihočeském kraji. Uskuteční se ve čtvrtek 6. května od 9:30 hodin a jeho tématem bude Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího, mapa podpory pečujících či Seniorská obálka Mini.

Registrace probíhá do úterý 4. května, a to na mailu alena.bartikova@mpsv.cz. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je 2 hodiny. Změna programu je vyhrazena.

Bc. Alena Bártíková, DiS.

 

Nakupujete on-line?

A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏

Na odkaze http://bit.ly/30Kc-pro-ANNO-JCK si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 20. 4. do 22. 4. 2021.

Zpravodaje Senioři v krajích. Vzhledem k jaru a postupnému přibývání teplot i přívalu energie, zaměřili jsme se v něm na péči o zdraví, pohyb a zdravé stravování.  K tématu přinášíme zajímavý rozhovor, rady a tipy i recepty. Dozvíte se také, co je nového a co se chystá v jednotlivých krajích republiky.

Bc. Alena Bártíková, DiS.

KE STAŽENÍ TADY

Veřejné výzvy – neopřehlédněte

15Vážení,
rádi bychom Vás informovali o dvou novinkách na webových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

1/ Dnes byla zveřejněna výzva k předkládání nominací do pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech ústředních orgánů státní správy. Termín uzávěrky je 15. března 2021. Více informací naleznete zdehttp://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-clenu-zastupujicich-neziskovy-sektor-do-pracovni-skupiny-k-tvorbe-metodiky-participace--186441/
2/ Masarykova univerzita vytvořila kalkulačku finančního zdraví neziskové organizace. Tento nástroj, který je k dispozici zdarma, je určen zejména pro vlastní sebehodnocení jednotlivých NNO.
Více informací zde http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/kalkulacka-financniho-zdravi-neziskove-organizace-186411/ či přímo na webových stránkách www.fikane.cz (Finanční kalkulačka neziskových organizací),

Občanský sektor roku 2020 v České republice

Na začátku loňského roku jsme ještě byli velcí optimisté. Byly sice predikce zpomalení ekonomického růstu, panovalo však přesvědčení, že prostředky plynoucí na podporu občanského sektoru zůstanou víceméně na úrovni roku 2019. Pokročila příprava některých důležitých zákonů ovlivňujících práci nestátních neziskových organizací a schylovalo se ke složitým jednáním o jejich konečné podobě. Pokračovaly mediální přestřelky mezi některými neziskovkami a politiky.

Pokračování textu Občanský sektor roku 2020 v České republice