Archiv autora: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Autor: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.(9) předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, ambasador pro jižní Čechy Březového lístku - GNF phone: +420 728 511 557 kontakt: Jiří Řeháček, Leskovická 2668, 390 03 Tábor Česká republika e-mail: annojck@seznam.cz web: http://annojck.cz Facebook: www.facebook.com/annojck IČ: 720 63 271 BÚ: 0270126754/0300

Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

Vážení, rádi bychom Vás informovali o probíhající veřejné konzultaci k návrhu materiálu s názvem „Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při tvorbě politik státní správy?“ Návrhy na úpravu materiálu je možné zasílat prostřednictvím online formuláře do 31. ledna 2022. … Pokračování textu Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

SEMINÁŘ V ANGLIČTINĚ – ONLINE

už 25. února 2022

Seminář je zaměřen na snižování rizika zneužití nestátních neziskových organizací k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a proto je primárně určen nestátním neziskovým organizacím. Předchozí znalost problematiky není nutná. Jeho hlavním obsahem je prezentace materiálu, který byl v rámci projektu projektu Rady Evropy „Zvýšení účinnosti režimu AML/CFT v České republice“ zahraničními experty vytvořen.    Seminář se koná příští týden, v úterý 25. ledna 2022 online formou v angličtině od 9.30 do 13.15 hodin   Více informací naleznete v příloze, kde je také uvedena informace pro připojení k semináři. Účast prosím hlaste do pátku 21. ledna 2022 do 12 hodin na adresu petr.bily@mvcr.cz.

On-line kulatý stůl: Age management – výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace


Projekt Senioři v krajích zve na první On-line kulatý stůl roku 2022, který se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 9 hodin.  Tématem je Age management - výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace. 

Senioři v krajích se v první měsíc roku 2022 budou věnovat age managementu - způsobu řízení firmy/společnosti s ohledem na věk zaměstnanců. Na besedě se dozvíte o jeho uplatnění v praktickém životě, o jeho uvádění do praxe, také to, s čím se padesátníci potýkají při hledání práce a proč by se age managementem měly firmy zabývat. Uvedeme příklady dobré praxe, s čím souvisí jedna vyhlášená soutěž.

Registrace probíhá od teď do úterý 18. ledna, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň). Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti.

Pokračování textu On-line kulatý stůl: Age management – výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace

(K)rok rodiny už 18. 11. 2021

čtvrtý ročník konference (K)rok rodiny, která se bude konat 18.11.2021 od 9:00 hodin v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ke konferenci je možné připojit se i on-line.

Konference spolupořádá nezisková organizace Síť pro rodinu, z.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Jihočeský kraj. Tématem konference je v letošním roce „Rodina a mezilidské vztahy“ a těšit se můžete na příspěvky z oblasti  partnerského a mezigeneračního soužití, či vlivu moderních technologií, sociálních sítí a internetu na vztahy v rodině. Otevřena bude ale také například problematika domácího násilí.