Archiv autora: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Autor: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.(9) předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, ambasador pro jižní Čechy Březového lístku - GNF phone: +420 728 511 557 kontakt: Jiří Řeháček, Leskovická 2668, 390 03 Tábor Česká republika e-mail: annojck@seznam.cz web: http://annojck.cz Facebook: www.facebook.com/annojck IČ: 720 63 271 BÚ: 0270126754/0300

Letošní soutěž školních časopisů a novin zná už své vítěze

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pátek 20. května 2022 se konalo vyhodnocení školních časopisů a novin ve Studenském klubu Kampa. Letos už šlo o dvanáctý ročník soutěže. Celkem se účastnilo 27 školních časopisů a novin. Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Klímy. Celkově se přihlásilo 27 školních časopisů a novin, které i letos přinesly mnohé zajímavé pohledy tvůrců periodik žáků a studentů, ale i pedagogů.

Pokračování textu Letošní soutěž školních časopisů a novin zná už své vítěze

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny dvě otevřené výzvy:
1/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka za neziskový sektor do Platformy programového partnerství pro začleňování, přístup ke službám a materiální pomoc OPZ+
2/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2021-2027

Nominace přijímáme do čtvrtka 28. dubna 2022. Nominační formulář včetně všech příloh naleznete v Aktualitách Rady vlády pro NNO na níže uvedených adresách:

Pokračování textu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení veřejných konzultací k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024, které byly dne 18. března 2022 vyhlášeny Ministerstvem spravedlnosti za účelem sběru návrhů na závazky do zmíněného akčního plánu. Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, ideálně e-mailem na vyhrazenou adresu OGP@msp.justice.cz anebo poštou na adresu uvedenou v přiloženém materiálu, nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy můžete přijít prezentovat také osobně (i on-line) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno.

Předchozí registrace na workshop je nutná a o vyjádření Vašeho zájmu se workshopu zúčastnit Vás prosím opět nejpozději do 5. dubna 2022.

 

Pokračování textu Akční plán České republiky Partnerství

12. ročník soutěže školních novin a časopisů.


12. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních
novin a časopisů. ...s potěšením Vám oznamuji vyhlášení letošního jihočeského krajského kola soutěže školních časopisů a chtěl bych Vás požádat o šíření do všech jihočeských škol a školských zařízení dle Vašich možností.
Příjem časopisů bude probíhat do 22. dubna tak, aby redakce mohly zaslat oblíbené velikonoční číslo a zároveň, aby porotci stihli časopisy ohodnotit. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 20. května ve studentském klubu Kampa v Českých Budějovicích. Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy V letošním ročníku pro přihlášení prosím využijte webový formulář, který naleznete zde:
https://forms.gle/qsKabQXSacnf8GSF8
--  Jan Čermák Informační centrum pro mládež Český Krumlov

Ukrajina?

My nevyhlašujeme žádnou sbírku na pomoc Ukrajině, protože s nimi se doslova roztrhl pytel… Raději se připojme k některé, které jsou stabilní a organizují je organizace, kde máme jistotu, že to jde opravdu na Ukrajinu…., například Sbírka potravin potravinových bank, třeba na potravinovebanky.cz,  rohlik.cz nebo Člověk v tísni – SOS Ukrajina či Pomoc Ukrajině – číslo účtu: 2501638335/2010 pro HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ, z.s. (která aktivně funguje od roku 2015 a není jen současným výkřikem…)

 

Ukrajina stále potřebuje tvoji pomoc

Spolek Humanitární pomoc Ukrajině, člen naší asociace, pomáhá nezištně na Ukrajině od začátku války – Právě v této době je nejvyšší čas pomáhat aktivně Ukrajině. Potřebuje Vaši pomoc.
Obracím se na všechny komu není lhostejné dění v Ukrajině.
Pomozte s dopravou pomoci pro ukrajinské obránce, pro které máme zdravotnický materiál a další materiální pomoc pro civilisty ve válečné oblasti, z čehož je velká část určena dětem. Ukrajina brání východní hranici Evropy už devátým rokem. I přes veškerá nebezpečí jsme připraveni vždy pomoci Ukrajině.
Pomáhejte společně s námi.
Číslo účtu: 2501638335/2010

Pokračování textu Ukrajina stále potřebuje tvoji pomoc