Archiv autora: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

GDPR a neziskovky?

GDPR a jeho dopad na spolky a další NNO působící v oblasti kultury a kulturních služeb

Srozumitelný článek na téma GDPR a zájmové spolky napsala Kateřina Vítová, která shrnula, koho GDPR ovlivní nejvíce a kdo se naopak nemusí obávat nového nařízení. Popravdě řečeno, společnosti, které dodržovaly zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nebudou mít až tolik práce, aby se dostaly do souladu s GDPR nařízením.

Malých zájmových spolků se GDPR sice týkat bude, ale nemělo by je vyděsit. Nejsou těmi, kdo zpracovávají citlivé údaje či provádí rozsáhlé zpracování. A zajisté také nebudou potřebovat DPO. Je důležité se na příchod GDPR připravit, ale v rozumné míře, která se bude společnost od společnosti lišit.

Zastavme chaos, ušetřeme peníze

Článek má motivovat představitele Svazu měst a obcíAsociace krajůministerstvo vnitra, a další kompetentní instituce  k unifikaci systémů pro neformální komunikaci mezi politiky, úředníky a občany.

Účastníci letošní konference „Internet ve státní správě a samosprávě“ se dověděli, že v oblasti veřejné a státní správy existuje 6686 IT komunikačních systémů.  Že každý vypadá a ovládá se jinak, což znemožňuje efektivní využívání nákladně shromažďovaných dat. Horší je, že za tvorbu systémů zaplatili daňoví poplatníci 134,5 mld. Kč, a že jejich roční provoz stojí 24,3 mld.

Pokračování textu Zastavme chaos, ušetřeme peníze

Občasník – prosinec 2017

Vážení přátelé, končí letošní dost hektický rok, věříme, že ten příští bude lepší a úspěšnější. Právě Vám předkládáme poslední desáté číslo našeho Občasníku. Slíbili jsme Vám, že i letos dostanete Občasník desetkrát do roka, a tak své sliby plníme…. Jen nás mrzí, že více zpětné vazby máme od nečlenů a spolků mimo všech asociací nestátních neziskových organizací…. Myslím si, že bychom se nad tím měli všichni zamyslet….