Archiv autora: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

SELHÁNÍ STÁTU…

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá 11. Všeoborovou konferenci, jejíž název zní: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby.

6. a 7.listopadu 2019

Místo: Sál architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

ANNO ČR chce poukázat na důsledky nízké aktivity současné vlády v oblastech, které pociťují přímo občané, stejně jako zdůraznit význam veřejných služeb a spolkové činnosti pro jejich každodenní život.

V tuto chvíli hledáme zájemce, kteří by chtěli vystoupit se svým příběhem, kdy po usilovné práci v neziskovém sektoru nepřišla očekávaná pomoc od státu. Nejde ale pouze o příběhy. Pokud máte nápady, jak spolupráci mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou zlepšit a zefektivnit, pak do pátku 20. září napište email naší předsedkyni Martině Berdychové, která aktuálně dokončuje program konference a seznam vystupujících.

Ing. Martina Berdychová, email: martina.berdychova@anno-cr.cz


Konference je podpořena grantem hlavního města Prahy.

Pro více informací sledujte náš web, kam budou postupně přibývat informace o programu a vystupujících hostech. http://anno-cr.cz/vseoborova-konference-2019-selhavani-statu-s-primymi-dopady-na-zivot-obcanu-spolkovou-cinnost-a-verejne-sluzby/

Doporučujeme sledovat také událost na Facebooku. https://www.facebook.com/events/508273753048094/

Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob starších 55 let

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i celé Evropě. Tyto protichůdné otázky diskutovali odborníci s veřejností 6. června na společném setkání, jehož cílem bylo rozvinout téma zaměstnávání starších osob a jejich potenciálu do budoucna, ale také konfrontovat možnosti společností a samotných osob 55+. Současně byla vyhlášena soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“, která má problematiku zaměstnávání těchto osob ještě více podpořit.

Pokračování textu Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob starších 55 let

Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob 55+

Dne 6. června 2019 byla vyhlášená soutěž na získání Ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i celé Evropě. Tyto protichůdné otázky diskutovali odborníci s veřejností 6. června na kulatém stole. Cílem bylo nejen rozvinout otázku kolem zaměstnávání starších osob a jejich potenciálu do budoucna, ale také konfrontovat možnosti společností a samotných osob 55+. Současně byla na kulatém stole vyhlášena soutěž o ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“, která má téma zaměstnávání těchto osob ještě více podpořit.

Kulatý stůl k podpoře zaměstnanosti 55+

 PROGRAM:
Zahájení a představení politiky stárnutí MPSV
Jaké existují finanční podpory při zaměstnávání osob 55+?
Podpora ÚP ČR při zaměstnávání osob 55+.
 
Bc. Alena Bártíkovákrajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy,
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
RNDr. Vladimír Brablec - ředitel odboru zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích
Ing. Dana Feferlová - ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s.
 
Proč zaměstnat pracovníky 55+ - výhody 9:30 - 9:50 pro Vaši společnost
Blanka Beníšková – kauč v oblasti HR managementu
 
Udržitelnost firmy vzhledem k sociodemografickým predikcím
Eva Marušová - vedoucí Adecco group pro Jihočeský kraj
 
Zaměstnávání lidí 55+ v číslech, z pohledu personální agentury
Pavel Štern – ředitel programů, Byznys pro společnost
 
Vyhlášení soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“
Příklady dobré praxe:
Dana Jahodováředitelka, Prosperita Písek, z.s.
Jana Barešová - HR Business Partner senior, Česká pojišťovna
Markéta Soukupovápersonální manažerka, JEDNOTA
Naděžda Boušková - ředitelka pro personální řízení, DfK Group a.s.
Vladislav Nadberežný - místopředseda představenstva Inpress a. s.
Diskuze a zakončení