Dobrý skutek 2023

„Když se rozhoduji pro dobrý skutek, podávám víc než ruku, to nesu na dlani i své srdce.“ Petr Hájek – Balú

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu myšlenky konat dobré skutky a vlastních aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. V roce 2023 se jedná o pilotní projekt výzvy fondu Dobrý skutek. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech.

Fond Dobrý skutek vyhlašuje dvě výzvy:

 • 1. Podpora výchovy k dobrým skutkům 
  V této výzvě je cílem ocenit oddíl/šestku/družinu/středisko za snahu o navrácení konání dobrých skutků do programu a výchovy včetně realizace nových, zajímavých a neotřelých forem. Musí se jednat o nově pojatou formu výchovy ke konání dobra, oživení programu družiny/oddílu a vytvoření nového impulsu pro oddíl. Cílem není podpořit běžnou činnost a tradiční akce oddílu.
 • 2. Konáme dobré skutky
  V této výzvě je cílem umožnit vykonat “velký” dobrý skutek pro své okolí a přispět k úhradě nákladů s tím spojených. Projekt má přinést inspiraci a radost i lidem mimo komunitu oddílu nebo střediska. Cílem podpory není oživení starých tradic oddílu, ale uskutečnění nových aktivit oddílu/střediska pro místní komunitu.
Forma, způsob a výše podpory:
 • Podpora výchovy k dobrým skutkům: Podpora výchovy ke konání dobrých skutků v družině, oddílu nebo ve středisku o podporu se žádá po realizaci projektu na základě doložení podkladů/fotodokumentace
 • výše podpory 2.000,- až 5.000,- Kč
 • příjem žádostí: průběžné schvalování podaných žádostí a informace o ne/schválené podpoře do 3 měsíců od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků
 • Konáme dobrý skutek: Podpora vykonání „velkého“ dobrého skutku s dopadem na společnost mimo okruh oddílu nebo střediska o podporu se žádá dopředu na základě rozpočtu, po skončení se vyúčtovává krátkou zprávou a fotodokumentací
 • výše podpory 5.000,- až 15.000,- Kč (o schválení podpory bude žadatel vyrozuměn příslibem)
 • příjem žádostí: průběžné schvalování podaných žádostí a informace o příslibu ne/poskytnutí dotace do 3 měsíců od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků

Dotazy směřujte na:

dobryskutek@skautskanadace.cz

Formulář pro přihlášení se do projektu „Podpora výchovy k dobrým skutkům“ najdete zde

Formulář pro projekt „Konáme dobrý skutek“ pak najdete zde