Nový časopis Sociální pracovník

Místo úvodu
S časopisy v neziskovém sektoru je to fakt prazvláštní. Po mnoha letech se odmlčel i jihočeský Občasník Asociace NNO JČK, protože vše bylo jen na bývalém předsedovi asociace, dopisovatelů bylo fakt žalostně málo a ostatní si jeho práce nevážili. Vše dělal nezištně a na vlastní náklady (ne nějaké organizace nebo asociace). Takhle je to u nás v Čechách. 
Konečný výsledek byl v PDF, rozesílám zadarmo na více než tisíc živých adres, majitelů e-mailů, kteří měli o občasník zájem. Mnozí by v něm i rádi uveřejnili něco od nich, ale ne z Jihočeského kraje. Vždy nejmenší, mnohdy skoro žádná, byla reakce členů jihočeské asociace, a tak po mnoha letech vydávání v prosinci 2022 skončil. Nikoho to nic nestálo, bylo to zadarmo, jen bývalý předseda s tím měl mnoho práce a vkládal do toho osobní finanční a materiální prostředky, a tak se jen smaže deset let práce někoho, koho už nepotřebujeme. Vycházelo většinou osm, dvanáct až šestnáct stran. Ročně vycházelo osm až deset čísel. Poslední číslo si lze najít na našich webovkách http://www.annojck.cz/wp-content/uploads/2022/12/08-2022_ANNO-JCK.pdf
Dnes bychom vám rádi představili nový odborný časopis Sociální pracovník, nástupce Listů sociální práce, který vyšel v tomto týdnu. Časopis bude přinášet větší počet článků spojených s praxí, s konkrétní uchopitelností a použitelností v každodenní práci, včetně zahraničních poznatků. I nadále se bude zaměřovat na sociální práci ve všech různých oborech, tedy nejen v sociálních službách.
V souvislosti s tím došlo také k rozšíření redakční rady o zástupce státní správy, měst a obcí, vzdělavatelů a dalších odborníků.
Časopis si můžete objednat přes distributora, společnost SEND, na webu www.send.cz nebo e-mailu: send@send.cz. Podrobnosti o časopise naleznete na webu www.listysp.cz.
Roční předplatné (4 čísla časopisu) – 199 Kč / 8 €