Program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Vážení, 
rádi bychom Vás na žádost kolegů z Oddělení Evropských programů a fondů upozornili na program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzívní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.  
Aktuální výzvy jsou vždy uvedeny na https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-2021_2027/lidske-zdroje,-socialni-soudrznost-a-hodnoty/obcane,-rovnost,-prava-a-hodnoty. Podporu pro předkládání projektových záměrů zajišťuje českým subjektům Národní kontaktní místo programu CERV zřízené Úřadem vlády ČR, který má program v gesci. V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Víta Kratochvíla (kratochvil.vit@vlada.cz nebo 720 065 620). 

FORMULÁŘE:
3. vydání CERV newsletter_FINAL 
Formular_zadosti_CERV_+preklad_cs