Nabídka stipendijních míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách ve Svobodné státě Bavorsko/SRN
de_vlajka.jpgVýběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko, uzávěrka 30. 4. 2023.
Svobodný stát Bavorsko vypisuje v rámci společného programu Bavorské státní kanceláře ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem vyučování a kultu, Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jazyk sousedů v originále výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Bavorsko.
Asistentky/asistenti budou na bavorských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 2023/2024. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele (v délce 12 h týdně).
Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí zpravidla v místech poblíž hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (např. Vohenstrauß, Waldsassen, Weiden, Wunsiedel).

Stipendijní místo je určeno studentkám/studentům s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice (jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk). V době podání přihlášky nesmí být uchazečka/uchazeč starší než 29 let.

Bavorskému státnímu ministerstvu vyučování a kultu je nutné zaslat níže uvedené dokumenty e-mailem:

  • životopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 2 strany A4);
  • motivační dopis v německém jazyce (v rozsahu maximálně 1 strana A4);
  • jazykový certifikát (pokud je k dispozici).

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných dokumentů je 30. dubna 2023. Uchazečky a uchazeči musí odeslat veškeré výše uvedené dokumenty nejpozději do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Nástup na bavorských školách se očekává 18. září 2023 nebo 1. března 2024 a úspěšní/úspěšné uchazeči/uchazečky na nich budou působit do 29. února 2024 nebo 31. července 2024 (s ohledem na délku stipendijního pobytu, tj. 5 nebo 10 měsíců). Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Bavorsko (ve školním roce 2023/2024 bude výše stipendia činit 1 000 EUR netto měsíčně).

Pojištění bude zajištěno po celou dobu zapojení do asistentského programu (skupinové pojištění německé Pedagogické výměnné služby zahrnující zdravotní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti). Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice.

Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna bavorská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.

Podrobnější informace, se kterými se musí uchazečky/uchazeči seznámit, jsou k dispozici zde: 

Případné další informace poskytne zájemcům o stipendijní místo pan Maximilian Weig (e-mail: maximilian.weig@stmuk.bayern.de).