Občasník 8/2022

Drazí přátelé a kamarádi, právě vyšlo poslední, osmé, číslo našeho Občasníku v letošním roce. Ano, už je to tady a máte tam spoustu zajímavého a inspirativního čtení…. 
Přejeme příjemné počteníčko... 

TADY SI HO MŮŽETE STÁHNOUT