Občasník 7/2022 listopad

Drazí přátelé a kamarádi, právě vyšlo sedmé číslo Občasníku v letošním roce. Ano, už je to tady a máte tam spoustu zajímavého a inspirativního čtení…. Najdete tady zamyšlení Ladislava Špačka o Václavu Havlovi nebo pozvánku na CVVZ 2022, článeček o Papučovém dni, sportovním dni seniorů, ale i ohlédnutí za jejich plesem... Také... jaké je to s aktivitou členů naší asociace apod. Nezapomínáme ani na kompenzační pomůcky nebo pomoci Ukrajině.