Jako každý rok spouští Asociace nestátních neziskových organizací v ČR nominace do soutěže Osobnost neziskového sektoru, která je naší hlavní akcí. Hledáme pracovníky v neziskových organizacích, kteří svou činností dlouhodobě přispívají k tvorbě silné občanské společnosti a v uplynulém roce se obětovali pro své blízké nad rámec pracovních povinností. Zasílejte nám své nominace a pomozte nám šířit povědomí o soutěži mezi dalšími neziskovými organizacemi!

Termín pro zasílání nominací je do 31. října 2022.

Informace k Osobnosti neziskového sektoru 2022 může každý nalézt na webových stránkách ANNO ČR: https://anno-cr.cz/osobnost-neziskoveho-sektoru-2022/
Nominace se vyplňují prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/RWypWV2qVYNZ6cwr5

Vyhlášení Osobnosti se bude letos konat 21. listopadu 2022 od 10 hodin v Sálu státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.