Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení veřejných konzultací k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024, které byly dne 18. března 2022 vyhlášeny Ministerstvem spravedlnosti za účelem sběru návrhů na závazky do zmíněného akčního plánu. Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, ideálně e-mailem na vyhrazenou adresu OGP@msp.justice.cz anebo poštou na adresu uvedenou v přiloženém materiálu, nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy můžete přijít prezentovat také osobně (i on-line) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno.

Předchozí registrace na workshop je nutná a o vyjádření Vašeho zájmu se workshopu zúčastnit Vás prosím opět nejpozději do 5. dubna 2022.

 


Tiskové zprávy k vyhlášení veřejných konzultací byly zveřejněny na adresách  https://www.justice.cz/?clanek=novy-akcni-plan-ceske-republiky-v-ramci-iniciativy-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti a https://korupce.cz/zapojte-se-do-pripravy-noveho-akcniho-planu-ceske-republiky-v-ramci-iniciativy-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-verejne-konzultace-a-verejny-workshop-ministerstva-spravedlnosti/. Doprovodné příspěvky zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti rovněž na svém Facebooku a Twitteru.
 
Více informací o způsobu zaslání návrhu závazků a požadavcích na ně a o zapojení České republiky do Partnerství pro otevřené vládnutí najdete v podkladovém materiálu (v příloze nebo na https://korupce.cz/wp-content/uploads/2022/03/Doprovodny-material-k-verejnym-konzultacim-k-vytvareni-6.-NAP-OGP.pdf).

Kromě zamyšlení nad možnými návrhy závazků v rámci Vašich rezortů a organizací a zvážení Vaší účasti na výše zmíněném workshopu si Vás dovolujeme požádat také o sdílení této výzvy prostřednictvím Vašich organizací, sítí a kontaktů.

V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Františka Kučeru z Ministerstva spravedlnosti na
e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz
či telefon +420 221 997 624

 
 
 
Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den,

Mgr. Hana Fungačová