Rada vlády pro NNO: Jak spolupracovat s NNO

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o probíhající veřejné konzultaci k návrhu materiálu s názvem „Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při tvorbě politik státní správy?

Návrhy na úpravu materiálu je možné zasílat prostřednictvím online formuláře do 31. ledna 2022. Detailnější informace naleznete v Aktualitách Rady vlády pro NNO na adrese http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/verejna-konzultace-k-metodice-participace-nno-193581/.  

Dále si Vás dovolujeme informovat o stanovisku Ministerstva financí týkající se uznání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů u zapsaných spolků žádajících o dotace z územního rozpočtu. Více informací je k dispozici v Aktualitách Rady vlády pro NNO na adrese http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/uznani-castecneho-vypisu-z-evidence-skutecnych-majitelu-u-spolku-zadajicich-o-dotace-z-uzemniho-rozpoctu--193839/.  

V případě, že nechcete být o aktualitách sekretariátu Rady vlády pro NNO nadále informováni, je možné se z rozesílky odhlásit. V tomto případě prosím zašlete e-mail na fungacova.hana@vlada.cz a z mailing listu bude Vaše e-mailová adresa odstraněna. 

Mgr. Hana Fungačová, 
oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Autor: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.(9) předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, ambasador pro jižní Čechy Březového lístku - GNF phone: +420 728 511 557 kontakt: Jiří Řeháček, Leskovická 2668, 390 03 Tábor Česká republika e-mail: annojck@seznam.cz web: http://annojck.cz Facebook: www.facebook.com/annojck IČ: 720 63 271 BÚ: 0270126754/0300