SEMINÁŘ V ANGLIČTINĚ – ONLINE

už 25. února 2022

Seminář je zaměřen na snižování rizika zneužití nestátních neziskových organizací k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a proto je primárně určen nestátním neziskovým organizacím. Předchozí znalost problematiky není nutná. Jeho hlavním obsahem je prezentace materiálu, který byl v rámci projektu projektu Rady Evropy „Zvýšení účinnosti režimu AML/CFT v České republice“ zahraničními experty vytvořen.    Seminář se koná příští týden, v úterý 25. ledna 2022 online formou v angličtině od 9.30 do 13.15 hodin   Více informací naleznete v příloze, kde je také uvedena informace pro připojení k semináři. Účast prosím hlaste do pátku 21. ledna 2022 do 12 hodin na adresu petr.bily@mvcr.cz.