Kulatý stůl: Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče

Dobrý den, projekt Senioři v krajích pro vás připravil další On-line kulatý stůl, který se koná ve středu 23. června od 9 hodin. Jeho tématem je Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče. Registrujte se na besedu do čtvrtka 17. 6. 2021.

V programu setkání se podrobně dozvíte o roli rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu v podpoře neformálních pečujících,  analýze oblasti dlouhodobé péče a nesoběstačnosti v kontextu komerčního pojistného produktu, o podpoře pečujících osob zaměřené na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajištění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečného domova, o roli samosprávy v podpoře neformálních pečujících a mnohem více.

Další informace nejen o kulatém stolu najdete na webu seniorivkrajich.mpsv.cz.

Registrace na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň).
Upozorňujeme, že kapacita On-line kulatého stolu je omezena. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je max. 3 hodiny. 
Akci zdarma pořádá projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR -  Senioři v krajích. Změna programu je vyhrazena.

Bc. Alena Bártíková, DiS., Krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy