Školní časopisy 2021

Dobrý den všem,
sběr časopisů bude jako loni do 30. června 2021, hodnotit budeme přes prázdniny a vyhlášení proběhně 24. září 2021.

11. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 15. ročník soutěže. 
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov a ICM Prachatice) se v roce 2021 uskutečňuje jedenácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.
Soutěžní kategorie 
* žáci I. stupně (v redakci pouze žáci prvního stupně) 
* žáci II. stupně (pokud je v redakci jeden a více žáků II. stupně) 
* žáci střední školy (pokud je v redakci jeden a více žáků SŠ) 
* ostatní časopisy (speciální školy, oddílové časopisy, půlnoční noviny a podobně) 

Letos stačí alespoň jedno vydané číslo, podmínka je pouze školní rok 2020/2021, abychom Vám co nejvíce zpřístupnili možnost zúčastnit se. Oficiální pozvánku na jihočeské krajské kolo s přihláškou je na webu www.skolnicasopisroku.cz.

V loňském roce se do 10. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo v sedmi kategoriích 23 školních časopisů a novin z 22 základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 25. září 2020 ve Studentském klubu Kampa v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, pana Mgr. Zdeňka Dvořáka. Uzávěrka přihlášek 11. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je stanovena na den 30. června 2021, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 24. září 2021 ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích. Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie. 11. ročník Jihočeského krajského kola 15. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje, Města Český Krumlov a platformy Eurodesk.Snížili jsme počet kategorií pouze na čtyři základní.