On-line kulatý stůl: Nouzový plán péče

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na další On-line kulatý stůl v Jihočeském kraji. Uskuteční se ve čtvrtek 6. května od 9:30 hodin a jeho tématem bude Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího, mapa podpory pečujících či Seniorská obálka Mini.

Registrace probíhá do úterý 4. května, a to na mailu alena.bartikova@mpsv.cz. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je 2 hodiny. Změna programu je vyhrazena.

Bc. Alena Bártíková, DiS.