Přednášky na investice v sociálních službách online byly úspěšné

ČESKÁ REPUBLIKA – Ve dnech 18. a 19. února 2021 byl pod vedením Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) realizován druhý blok přednášek zaměřených na investice v sociálních službách, a to v online režimu z důvodu platných restrikcí. Přednášky jsou součástí tzv. pilotního ověřování mezinárodního vzdělávacího programu, který je výstupem projektu se zkratkou A4i.

Přednášejícími byli: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA; PhDr. Pavel Čáslava; doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.; Ing. Linda Maršíková; Ing. Jan Kozák a PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. K přednáškám bylo připojeno 57 účastníků.
Informace o projektu naleznete zde: www.apsscr.cz/cz/projekty/erasmus-knowledge-alliances.