Projekt Senioři v krajích: On-line kulatý stůl

Dovolte, abychom vás touto cestou pozvali na On-line kulatý stůl. Uskuteční se ve čtvrtek 11. února od 9 hodin a budeme se na něm zabývat analýzami a studiemi jako Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí, Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů, Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů a Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích.

Registrace probíhá od teď do čtvrtka 4. února, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. Upozorňujeme, že kapacita On-line kulatého stolu je omezena. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený zejména odborné veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je max. 3 hodiny. Akci zdarma pořádá projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR -  Senioři v krajích. Změna programu je vyhrazena.
Kontakt: Za projekt Senioři v krajích
Bc. Alena Bártíková, DiS., krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Odbor sociálních služeb a sociální práce