DOTAZNÍK

Dokument ve Wordu: PRŮZKUM ANNOdef logo-ANNOJCK    Ahoj kamarádi a přátelé,
  mám na vás velkou prosbu,
  a to o vyplnění tohoto dotazníku a jeho zaslání na dvě adresy:
  ředitele kanceláře ANNO ČR:s.konecny@annocr.eu
  tajemníka jihočeské ANNO: pavlik@icmtabor.cz
  předem děkuji 
  předseda jihořeského ANNO Jiří Riki Řeháček(8) 
                        PRŮZKUM ASOCIACE NNO
                                 část A
(Prosíme, vyplňte, případně zakroužkujte správnou odpověď.
Nedostačuje-li prostor pro vaše stručné J vyjádření, použijte přílohu a odpověď označte číslem otázky)
Název
organizace
Právní
forma
IČO
Založena
v roce
Statutární
zástupce
Email
Kontaktní
osoba
Email
Telefon
Adresa
sídla
Kontaktní
adresa
Kontaktní
email
Webové
stránky
Počet
stálých zaměstnanců k 1/2015
Předmět
činnosti
Členství
v sítích či platformách:
-
NE
-
oborová
-
krajská
-
jiné (název)
Člen
ANNO od roku:
část B /1
B1   Uveďte hlavní důvody, který vás přivedly ke členství v ANNO (nebo by přivedly)
B2   Máte pocit, že ANNO by měla přímo napomáhat
získávání finančních zdrojů pro vaši činnost
ANO  NE
B3   Jak byste zhodnotili dosavadní přínos členství v ANNO pro¨vaši organizaci
(zakroužkujte hodnocení jako ve škole):
1    2    3    4    5
B4   Pokud hodnotíte známkami 3 až 5, uveďte heslovitě hlavní důvody:
B5   Jak hodnotíte stávající webové stránky ANNO z hlediska
aktuálnosti poskytovaných informací:
1    2    3    4    5
B6   Jak získáváte informace o činnosti ANNO:
PŘÍMO
PROSTŘEDNICTVÍM
SÍTĚ
NEMÁME
PŘÍSTUP
NEPOTŘEBUJEME
B7   Byli jste informováni o změnách ve vedení ANNO a o personálním
obsazením kanceláře asociace před
obdržením tohoto průzkumu:
ANO  NE
B8   Jaké informace z pohledu vaší činnosti máte největší problém získat:
O NOVÝCH PROGRAMECH A VÝZVÁCH
O VÝVOJI A ZMĚNÁCH LEGISLATIVY VE FINANCOVÁNÍ
O LEGISLATIVĚ NEZISKOVÉHO SEKTORU
O DĚNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VE VZTAHU K NEZISKOVÉMU SEKTORU
část B /2
B9   Uveďte heslovitě, jaký servis a služby od ANNO očekáváte:
B10  Uvítali byste, aby krom průběžně aktualizovaných webových stránek byla k dispozici
i facebooková platforma pro operativní komunikaci
a výměnu názorů v rámci asociace a explicitně veřejné správy
ANO  NE
B11  Máte kapacitu pro poskytování aktuálních informací o vaší činnosti či událostech na WEBu či FB
platformě ANNO ve spolupráci s kanceláří asociace:
WEB: ANO  NE
FB:   ANO  NE
B12  Máte kapacitu a zájem o aktivní zapojení se
do ad hoc vytvářených pracovních platforem na úrovni ANNO
ANO  NE
Oblast:     FINANCE A EKONOMIKA
          PRÁVO
          HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE V NEZISKOVÉM SEKTORU
          LEKTORSKÁ ČINNOST NA SEMINÁŘÍCH ANNO
               vaše specializace:
          PUBLIC RELATIONS NEZISKOVÉHO
SEKTORU
          JINÁ OBLAST - konkrétně:
B13  Máte kontakty či možnost prezentace vaší činnosti v:
     LOKÁLNÍCH MÉDIÍCH (obec, okres, kraj)
     CELOSTÁTNÍCH MÉDIÍCH (TV, rozhlas, deníky)
     NEMÁME
B14  Uveďte ten nejzásadnější problém (krom financování), který vaše organizace má: