Jak dopadla soutěž Společnost přátelská zaměstnávání lidí ve věku 55+?


Vítězi I. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se staly Centrum sociálních služeb Emausy, Dansen a Rohde & Schwarz. Firmy si převzaly ocenění z rukou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a náměstkyně ministryně práce Kateřině Štěpánkové, a to 28. února 2020 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. Soutěž, do které se mohly přihlásit jihočeské firmy a instituce, probíhala od června do listopadu 2019.
Ocenění také přebírá Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra zdravotně postižených a seniorů o.p.s., člen Asociace NNO Jihočeského kraje.

Centrum sociálních služeb Emausy obsadila I. místo v kategorii do 49 zaměstnanců, společnost Dansen pak I. místo v kategorii od 50 do 249 a v třetí v kategorii nad 250 zaměstnanců obhájila I. místo firma Rohde & Schwarz. Do soutěže se zapojilo celkem 20 firem, které hodnotila sedmičlenná komise. Vítězové získali kromě ocenění, keramické vázy a další dárků od partnerů soutěže také prostor pro prezentaci v partnerských médiích v hodnotě 48 tisíc korun.

Soutěž připravilo se záměrem více zviditelnit téma zaměstnávání osob 55+ Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni spolu s Jihočeským paktem zaměstnanosti, který je platformou hned několika jihočeských partnerů. Těmi jsou Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce zastoupený Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích, Jihočeská univerzita České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice a Českomoravská konfederace odborových svazů Jihočeského kraje.

„Osoby starší 55 let tvoří jednu z hlavních skupin, které hledají na trhu práce uplatnění,“ uvádí Michaela Fouňová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která se tématem uplatnění právě této skupiny osob již čtvrtým rokem zabývá. „Naše společnost je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který se snaží hledat opatření k řešení nesouladů na trhu práce. Jedním z nich je například pomoc těmto osobám s návratem do zaměstnání v podobě individuálního poradenství, vzdělávání včetně poskytování rekvalifikací a příspěvku na mzdu pro zaměstnavatele,“ vyjmenovává Michaela Fouňová a zdůrazňuje, že dalším opatřením, jak podpořit osoby v uvedeném věku bylo tuto oblast začít popularizovat: „Soutěží chceme motivovat zaměstnavatele nejen k zaměstnávání osob 55+, ale také upozornit na potřebu slaďování pracovních podmínek se specifickými potřebami těchto pracovníků.“

Ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist hodnotí kladně přístup firem a přínos starších pracovníků: „Soutěž poodhalila přístup firem k tomuto tématu a také jejich dosavadní zkušenosti. Všechny zúčastněné firmy si zaslouží odměnu za to, že vnímají důležitost starších pracovníků, uvědomují si jejich potenciál, zařazují je do kolektivu a snaží se jim přizpůsobovat pracovní podmínky.“ V rámci slavnostního předávání obdržely všechny přihlášené společnosti ocenění a dárky od organizátorů a partnerů akce.

„Do soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se mohli přihlásit zaměstnavatelé z jihu Čech, kteří zohledňují zaměstnávání lidí právě ve věku 55 a více let. A umožňují jim například flexibilní pracovní dobu či postupný odchod do důchodu. Kromě podnikatelských subjektů se do soutěže mohly přihlásit i státní a veřejná správa nebo neziskové organizace,“ připomněla koordinátorka projektu krajské politiky stárnutí Alena Bártíková z Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že dalším cílem projektu je osvěta v této oblasti a možnost poukázat na pozitivní potenciál v zaměstnávání starších lidí a odbourávání předsudků mnoha firem. V neposlední řadě jde také o přípravu na demografický vývoj společnosti, kdy postupné stárnutí populace zasáhne i oblast trhu práce.

Dalším smyslem soutěže je pak upozornit na to, že mnozí zaměstnavatelé nevidí skrytý potenciál starších pracovníků. „Právě oni mají více zkušeností, pracovních i životních, jsou flexibilnější, protože mají odrostlé děti, a chtějí se učit nové věci. Firmy, které pracují s těmito lidmi, vyzdvihují jejich loajalitu a zodpovědnost. Samozřejmě v některých oblastech, díky rozvoji technologií, potřebují pomoc,“ uzavřela Bártíková a poděkovala Jihočeskému kraji, který je jedním z partnerů tohoto projektu, za podporu.

Velké poděkování patří všem zapojeným společnostem, partnerům a spolupracovníkům, díky kterým se soutěž mohla realizovat a být tak příkladem pro zavedení takového ocenění i do dalších krajů České republiky. Díky pozitivní odezvě ze strany všech zapojených se bude soutěž opět vyhlašovat na podzim roku 2020, kam se může přihlásit každý zaměstnavatel. Informace o soutěži na www.jcpakt.cz.

Organizátoři soutěže:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jihočeský pakt zaměstnanosti

Partneři soutěže:

 • Agrární Komora Jihočeského kraje
 • Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
 • CzechInvest
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
 • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
 • Jihočeská hospodářská komora
 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Jihočeské Místní akční skupiny
 • Regionální rozvojová agentura jižních Čech
 • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích

Mediální partneři soutěže:

 • VLTAVA LABE MEDIA a.s. – Českobudějovický deník
 • Budějcká Drbna
 • Jihočeská televize
 • Český rozhlas České Budějovice

Kontakt: Ing. Michaela Fouňová, odborný konzultant

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.,

e-mail: founova@jsrlz.cz, tel.: +420 602 454 395

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *