Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob 55+

Soutěž k získání ocenění vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti, jehož nositelem je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Ti také připravili kulatý stůl s názvem „Zaměstnávání 55+“, který zahájila diskuze o podpoře zaměstnávání osob starších padesáti pěti let. Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, uvádí: „Stále častěji se hovoří o postupném odchodu do důchodu s cílem, aby starší pracovníci zůstávali na trhu práce co nejdéle. Společnosti mohou tuto věkovou skupinu podpořit například zkrácenými úvazky, dočasnou prací či sdíleným místem. Naopak zaměstnavatelé mohou využít podpory například v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tak zvané společensky účelné pracovní místo.“

„V rámci předpokládané predikce sociodemografického vývoje je důležité věnovat se právě zaměstnávání starších pracovníků, kteří budou patřit v budoucnu mezi tzv. hlavní hráče na trhu práce. Pokud se nepodaří v dohledné době zvýšit zaměstnanost osob starších padesáti pěti let, může to mít za následek velké zvýšení ekonomicky závislých osob,“ dodává Alena Bártíková, koordinátorka projektu  Implementace politiky stárnutí pro Jihočeský kraj z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další témata, která se prolínala celou akcí, byla vyzdvižení pozitiv zaměstnávání starších pracovníků, odbourávání předsudků ze strany zaměstnavatelů vůči zaměstnávání starších pracovníků a důraz na mezigenerační dialog ve společnosti. Blanka Beníšková, ze vzdělávací společnosti Educo Prosperity, mimo jiné zmínila, že se stále u svých klientů setkává s věkovou diskriminací při výběru pracovníků: „Mnoho zaměstnavatelů si neuvědomuje pozitiva v zaměstnávání této věkové skupiny. Tito lidé mají nedocenitelné jak profesní, tak i životní zkušenosti, bývají velmi loajální k firmě, jsou zodpovědnější a váží si projevené důvěry,“ zmínila Blanka Beníšková. Jana Barešová, HR Business partner senior z České pojišťovny při své prezentaci příkladů dobré praxe v rámci přizpůsobení pracovních podmínek těmto osobám zdůraznila, že pro udržitelnost firmy je důležitá věková rozmanitost, kde, každá věková kategorie má své nezastupitelné místo a vzájemně se doplňuje.

Jako reakce na tuto problematiku byla na kulatém stole vyhlášena soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“ s cílem nejen ohodnotit společnosti, které v současné době přikládají důraz na zaměstnávání této věkové skupiny a vytvářejí jim pozitivní pracovní podmínky, ale také motivovat další zaměstnavatele či šířit informace o této problematice a odstranit předsudky, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

Do soutěže o získání tohoto ocenění se mohou přihlásit jak podnikatelské subjekty, tak i neziskové organizace či státní a veřejná správa, které mají podnikatelskou historii nejméně 1 rok a mají sídlo či pobočku společnosti na území Jihočeského kraje. Podmínky a pravidla soutěže jsou zveřejněna na stránkách www.jcpakt.cz/, https://www.jsrlz.cz/, seniorivkrajich.mpsv.cz/ či na Sociálním portále Jihočeského kraje socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

Kontakt:

Ing. Michaela Fouňouvá | odborný konzultant

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

e-mail: founova@jhk.cz

tel.: +420 602 454 395

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *