Workshop

Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR si vás dovoluje pozvat na workshop s názvem Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, který pořádají Patrioti MSK.

Termín: 4. dubna 2019

Místo: AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Proč přijít?
Workshop bude probíhat na 12. Setkání Patriotů MSK, které je tím nejlepším místem, kde si rovnou otestujete vše co se dozvíte v praxi a můžete si odnést spoustu cenných kontaktů. Na workshopu získáte pohled a zkušenosti z obou stran – zástupce firmy Residomo Kateřiny Piechowicz a Evy Krestové z obecně prospěšné společnosti Spirála. V odpolední části si vyslechnete konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od zástupců velkých společností kraje. Další informace najdete také na patriotimsk.cz


Co je proto třeba udělat?
Přihlaste se přes následující formulář: http://patriotimsk.cz/vstupenky/

Partnery akce jsou Spirála Ostrava a Nadační fond Resimodo.