9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již  13. ročník soutěže.

Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 29. března 2019, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 26. dubna 2019  ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JČU v Českých Budějovicích.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM Tábor) se v roce 2019 uskutečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů již podeváté. 

Soutěžní kategorie 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií  - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol  - tvořené pouze studenty středních škol
*  Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy 

Cena partnerů 9. ročníku jihočeského krajského kola 13. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

 V loňském roce se do 8.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo  v sedmi kategoriích 27 školních časopisů a novin z 24ti základních a středních škol Jihočeského kraje.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 27. dubna 2018 v českobudějovickém kině Kotva pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, pana Mgr. Zdeňka Dvořáka. Členové redakcí zúčastněných časopisů se setkali se známým cestovatelem a novinářem, panem Tomášem Poláčkem, z úst pracovnice českobudějovického Eurocentra, paní Pavly Slípkové, se dozvěděli základní informace o evropské aktivitě pro mládež „Navrhni projekt“ a poté dostali malý filmový dárek, kterým byla projekce zcela nového českého přírodovědného dokumentárního filmu PLANETA ČESKO.
 Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie. 
 za organizační štáb soutěže
Jan Čermák, vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov