Propagátor přátelství rozrůzněných: JAN ŠIMÁNĚ – Galén navždy odešel…

foto-280-500Ahoj kamarádi,
s velkým zármutkem všem oznamuji, že dnes, 13. února 2013, kolem půl páté odpoledne nás navždy opustil ve věku 89 let náš velký kamarád, bratr a můj rodinný přítel Jan Šimáně – Galén, který byl propagátor přátelství rozrůzněných, Březových lístků i VVZek, spoluautor Nepokořené, redaktor ABC, šéfredaktor Skauta Junáka… zakladatel Galénovy nadace, Galénova nadačního fondu a otec Březových lístků.

Galén byl 14 dní v nemocnici se zápalem plic. Po přeléčení byl opět u své dcery Dobromily v Táboře. Tam v klidu zemřel 13. února 2013 v odpoledních hodinách. Rozloučení s Galénem proběhlo v úzkém kruhu rodinném. Rozloučení s jeho přáteli bude v dubnu 2013 při uložení jeho popela do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově v Praze.

„…v lásce k jaru, životu, v radosti z miliónů lístků nové zeleně a v možnosti sejít se u vody a u táborového ohně nás nic nerozdělí. Ani různé barvy šátků, ani rozlišující znaky, ani různící se učení všech, kteří se ucházejí o to, abychom se jimi nechali řídit ku šťastné budoucnosti. Uznáváme především vládu přírody, vládu ušlechtilých lidských srdcí, věříme svému vlastnímu přátelství mezi rozrůzněnými. Podáváme si ruce přes hranice organizací a vítáme v kruhu bezelstných skauty i pionýry, trampy i táborníky, děvčata i chlapce, čtenáře toho i onoho časopisu, moudré děti i mladé kmety, dychtivce po vědě i po umění, právě tak jako vyznavače života nejprostšího. Víme, že příroda nezklame nikdy – pokud si ji sami nezničíme. Víme, že k přátelství nikoho na světě nedonutí tanky. Víme, že opravdové přátelství je vždy možné jen mezi několika lidmi. Věříme, že spojenectvím takových přátelských kolektivů je uskutečnitelný i mír a soulad celé společnosti. I ten nejmenší paprsek čistého srdce je součástí velkého uzdravujícího záření. Nikdo z nás není marný…“ Jan Šimáně – Galén, v časopise ABC, 1969

Právě on ovlivnil celé generace lidí, kteří svůj čas věnují výchově dětí a mládeže.
Prosím, vzpomeňme na něj… děkuji

Babi  2111 – Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, Březový lístek – 2013, Ekamarád.cz – 2013, Adam.cz – 2013, Speedexpress.cz

Ahoj kamarádi,
rozloučení s naším milým Galénem bude v sobotu 23. března 2013 ve 14.00 hod. v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Praze 10-Vršovicích, Tulská 14/1.