Letošní Vzdělání a řemeslo 2018 skončilo

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež z.s. (její členové jsou aktivními členy Asociace NNO Jihočeského kraje) na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích za podpory  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a jihočeské hospodářské komory; pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana a hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské se uskutečnil ve dnech 7. – 9.listopadu 2018 na výstavišti v Českých Budějovicích již 24.ročník výstavy VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO.

Výstava nabídla expozice téměř stovek středních škol a odborných učilišť, kde návštěvníci získali informace o náplni studia, zhlédli dovednosti studentů přihlášených do celostátních soutěží, a získali tak další podklady pro své rozhodování při volbě studia pro budoucí povolání.
Nedílnou součástí výstavy je účast nejvýznamnějších zaměstnavatelů z regionu nabízejících studentům pracovní uplatnění po ukončení studií, celostátní soutěže napříč obory, Veletrh fiktivních firem či informační a poradenské středisko při Úřadu práce.
Po celé 3 dny výstavy probíhaly dvě desítky celostátních soutěží i bohatý doprovodný program. Součástí výstavy byl již 5. ročník VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM, který organizuje Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola České Budějovice. V letošním roce se soutěže zúčastnilo rekordních 20 vystavujících firem z celé České republiky, ale i Slovenska.
Největší prezentace středních škol a učilišť v jižních Čechách s celostátním i zahraničním dosahem se tradičně účastnila také Informační centra pro mládež z České republiky (ICM) prostřednictvím svého střešního sdružení – Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR z.s. (AICM ČR z.s.).
AICM ČR z.s. ve své veletržní expozici prezentovala především informační materiály ze své vlastní produkce. Jedná se o informační materiály, z nichž některé jsou zacíleny na podporu zaměstnanosti (Jak napsat správně životopis, motivační dopis a žádost o přijeti do zaměstnání), do oblasti prevence vybraných společensky nežádoucích jevů (Nikdy nejsi sám, Kyberšikana – nebezpečí v elektronické podobě), do oblasti sexuální výchovy (Sexualita děvčat, Sexualita chlapců, Nezavírejme oči před AIDS), do oblasti mediální výchovy (Média a my). Letošní novinkou se stala publikace z oblasti drogové prevence (Stop drogy – otázky a odpovědi). Tyto materiály dlouhodobě oceňují především pedagogové škol, jako vhodné doplňky školní výuky. A tak není divu, že tradičně se na stánku o novinkách informují pedagogové nejen z Jihočeského, ale třeba i ze Středočeského kraje, Kraje Vysočina atd. Letos jsme v expozici AICM ČR z.s. přivítali též návštěvníky ze zahraničí, tentokráte třeba až z dalekého Prešova. V diskuzích s pedagogy se informační pracovníci AICM ČR z.s. opět inspirovali k dalším aktivitám podporujících formální i neformální vzdělávání.
Mezi studenty je opět největší zájem o infomateriál vztahující se k psaní životopisu a dále o skládačky vztahující se k sexuální výchově. Vedle vlastních materiálů jsou na stánku AICM ČR k dispozici také informační tisky některých partnerských organizací. Největší zájem projevovali návštěvníci například i o volnočasové katalogy Kapka (KAPesní Katalog volného času pro ty, kteří se věnují dětem - www.in-prague.cz) či materiály programu EU ERASMUS +.
Účast AICM ČR z.s. na Veletrhu vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Vybrané informační materiály z produkce AICM ČR z.s. můžete najít zde:
http://www.icmcr.cz/index.php?page=page&kid=224
Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček